Jaarverslag 2022

Door coronaperikelen was het onderkomen van de Kring tot en met 5 februari 2022 gesloten voor bezoekers. Desondanks werd op onregelmatige tijden gewerkt aan ledenadministratie, financiën, archief en beeldbank. Hoogtepunt in 2022 was de viering van het 40-jarig jubileum op 14 mei. Ter gelegenheid van dit feit hadden we voor onze leden een heel mooi cadeau; namelijk het boek ‘Vijftig winters over Blaricum’ van de kunstenaar/architect W.G.F. Oversteegen. Gedurende de periode 1908-1958 heeft hij 82 tekeningen gemaakt van Blaricumse huizen en boerderijen en tevens beschreef hij deze objecten. De tekeningen waren beschikbaar gesteld door kleinzoon Hubert Jan Oversteegen. Tegen inlevering van de ansichtkaart met daarop de afbeelding van Johanna en Nico de Gooier, zittende in onze opkamer, konden de leden het boek gratis afhalen. Tot 31 december hadden zo’n 400 leden het boek opgehaald. Het bestuur heeft de ophaaltermijn voor onbepaalde tijd verlengd om nog ongeveer 140 leden gebruik te kunnen laten maken van deze gelegenheid.

Een jaarlijks terugkerend evenement zijn de dorpswandelingen die geleid worden door Frans Ruijter. Op 9 april en 1 oktober waren er in totaal 44 deelnemers.

Er waren in 2022 drie tentoonstellingen. Van 8 januari t/m 21 augustus exposeerden we de 82 tekeningen van W.G.F. Oversteegen. Tijdens de Blaricumse Atelierdagen die gehouden werden op 27 en 28 augustus waren Cees Wijsman en Joep Vos in ons onderkomen te gast. Daarna bleef hun werk te bezichtigen tot 1 oktober. Gedurende de maanden oktober, november en december waren een 33-tal schilderijen uit het depot van de gemeente Blaricum tentoongesteld.

Op 27 april, tijdens koningsdag, was de Kring open van 10.00-17.00 uur. Er waren veel bezoekers en de verkoop van boeken liep heel aardig.

Op 25 juni namen we deel aan het midzomerfeest dat georganiseerd was door de Blaricumse Rotary Centaurea afdeling. In onze kraam in het dorpscentrum waren boeken te koop die we in de loop der jaren hebben uitgegeven. Met de opbrengst steunden we de Stichting Anne-bo.

Tijdens de reünie van de Oranje Vereniging in het Vitusgebouw op dinsdagmiddag 23 augustus vertoonden we oude filmpjes over Blaricum en zijn inwoners. Ook kon men snuffelen in de tentoongestelde boeken met klassenfoto’s.

17 September was het gebouw van de Kring stempelpost voor de fietstocht ‘Vos en Caaf’ die 92 deelnemers kende.

12 Oktober hield Frans Ruijter voor 26 personen de jaarlijks terugkerende lezing over de Erfgooiers.

4 November deden we mee met Allerzielen Alom op de Algemene Begraafplaats. We verzorgden een PowerPoint presentatie over belangrijke burgers die er begraven liggen.

Na twee jaar was er weer een wijnproefavond op 18 november. 180 personen kwamen bij ons een excellent wijntje proeven.

De Kring startte dit jaar op aanwijzing van de heer Hans Brölmann met de verkoop van een nieuwe uitgave van het bronzen Erfgooiersbeeldje. Dit gepatineerde beeldje met een hoogte van 30 cm vond onverwachts gretig aftrek. In totaal verkochten we 22 stuks.

Op 1 januari 2022 had de kring 524 betalende leden en 20 ruilabonnementen. Door opzegging (10), nieuwe leden (53) en overlijden (15) waren er
op 31 december 552 betalende leden.

De DEELgenoot verscheen zoals gebruikelijk drie keer met een oplage van 700 stuks. Iedere uitgave telde 48 pagina’s in full color. De prima opmaak werd wederom verzorgd door Ton Hartong.

De Kring dankt de sponsoren AH, Café d’Ouwe Tak, Herman van der Heiden Puinrecycling b.v. en restaurant Rust Wat voor hun financiële bijdrage.

Het bestuur dankt de vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar en hoopt ook in 2023 weer op ieders medewerking.