In memoriam Wim Visser

1928-2023
Op 28 juni 2023 is Wim Visser overleden, oud-voorzitter en ere-lid van de Historische Kring Blaricum. Hij is 94 jaar geworden. Sinds 14 maart 1988 was hij bestuurslid van de Historische Kring. Na toewijzing door de gemeente Blaricum leidde hij met zijn technische ervaring de bouwcommissie die de oude brandweergarage aan de Brinklaan als het nieuwe onderkomen van de Kring realiseerde. Op 27 februari 1989 nam hij de voorzittershamer over van dhr. Van Keulen.

Gedurende de periode van 12 jaar als voorzitter had Wim een scherp oog voor de zaken die in het belang van de Kring waren. Het aantal leden nam in die jaren sterk toe. Onder zijn leiding werden ook tal van projecten uitgevoerd. Een drietal kronieken, het verzets- en millenniumboek werden eveneens succesvol uitgegeven.
Ook privé was Wim zeer strijdbaar. Hij heeft decennialang geijverd voor erkenning van zijn vader Roelof Visser. Roelof Visser was de eerste Nederlander die vanuit een seinpostgebouwtje op de Meent een radioverbinding met Nederlands Indië tot stand bracht en zich ontwikkelde tot pionier van de Nederlandse omroeptechniek. Wim stoorde zich eraan dat in latere jaren anderen met de eer gingen strijken. Hij heeft getracht dit recht te zetten door een schitterend boek over het leven van zijn vader Roelof te schrijven dat twee jaar geleden uitkwam.
In 2001 droeg hij de hamer over aan de huidige voorzitter. Nog enige jaren heeft Wim, die benoemd was tot ere-lid, de Historische Kring Blaricum met raad en daad bijgestaan. De Kring is hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Bovenaan in zijn rouwcirculaire staat:

Ik heb tevreden geleefd
Ik heb vrede met mijn lot
en ik zal in vrede rusten