Erfgooierslezing

Woensdag 12 oktober 2022 verzorgt Frans Ruijter een lezing over Erfgooiers, met name over de afwikkeling na de ontbinding van de vereniging Stad en Lande van Gooiland in Laren, Blaricum, Hilversum, Bussum, Naarden en Huizen.
Locatie: onderkomen HKB Brinklaan 4A. Aanvang 14.30 uur, duur ca. 2 uur. Leden gratis toegang; niet-leden € 3,-.

Een erfgooier is de benaming van een van oorsprong uit Gooiland afkomstige mannelijke bewoner, die samen met anderen het gebruiks- en beheersrecht had over de bebouwbare gronden in het Gooi. Organisatorisch vormden de Erfgooiers een marke, een oude vorm van een boerenzelforganisatie. De geschiedenis van de erfgooiers kenmerkt zich door de continue strijd tussen de geletterde betere standen en de ongeletterde Gooise boeren. Daarbij werden hun oude rechten onder meer aangetast door de Gooise gemeenten, die vanaf de 16de/17de eeuwen behoefte hadden aan grond voor woningbouw, en rijke import-Amsterdammers, die voor hun landgoederen eveneens stukken grond van de Erfgooiers wilden afnemen, en wat ook vaak lukte.