Boek: ‘Van Hout naar Brons’

De auteur Hans Brölmann heeft in het boek ‘Van Hout naar Brons’ vastgelegd hoe de houten, reeds aangetaste Erfgooiersboom vervaardigd in 1971 door de kunstenaar en erfgooier Gerardus Lanphen (1932-2009), werd vereeuwigd door een replica in brons te gieten (1985).

Met dit boek wil de auteur de Gooise geschiedenis ook in boekvorm vereeuwigen. Het resultaat is een indrukwekkend boek, vormgegeven door Sandra Mouton, onder redactie van Sacha Buddingh. Fotografe Marja van Hest heeft ook haar steentje bijgedragen in de totstandkoming. Het boek ‘Van Hout naar Brons’ is te koop bij de HK Blaricum voor € 32,50 exclusief verzendkosten.

Hans Brölmann sr. nam eind 1982 het initiatief om een bronzen replica van de Houten Erfgooiersboom, die in het portaal van de N.H. kerk in Blaricum staat, te laten gieten. De Blaricumse beeldhouwer Gerardus Lanphen had nl. voor de erfgooierstentoonstelling in Singer Laren in 1971 de opdracht gekregen om de geschiedenis van de erfgooiers in een grote eikenstam uit te beelden.

In 1984 richtte Brölmann de “Stichting Bronzen Erfgooiersboom” op waarin de heer A. de Vrankrijker (historicus), de heer A. van Zon (gemeentesecretaris Blaricum), evenals hijzelf zitting hadden. Door de verkoop van 517 kleine bronzen replica’s die hij speciaal voor dit doel had laten maken en door de verkoop van etsen, de financiële steun en medewerking van de gemeente Blaricum, Laren en anderen werd het bedrag van ruim f 45.000.- bijeen gebracht en kon de bronzen erfgooiersboom gerealiseerd worden. De firma Slokker uit Huizen werd bereid gevonden alle kosten en de uitvoering van het plaatsen van het monument op zich te nemen. De Houten Erfgooiersboom werd door de gemeente Blaricum in 1985 naar bronsgieterij Steylaert in Rumpt vervoerd, afgevormd en de replica in brons gegoten. De plaquette bij de boom met de tekst van A. de Vrankrijker werd door de bronsgieter aangeboden.

Op 18 mei 1985 werd de ruim vier meter hoge Bronzen Erfgooiersboom door de heer R.J. de Wit, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, in het bijzijn van de burgemeester van Blaricum mevrouw A.J. le Coultre-Foest, genodigden en belangstellenden, in het hart van Blaricum vóór de muziektent onthuld.

In 2014 werd door Hans Brölmann sr. het boek “van Hout naar Brons” (verlucht met foto’s) in een beperkte oplage uitgebracht. Hierin beschrijft hij het ontstaan van de “Bronzen Erfgooiersboom”.