Jaarverslag 2019

Hoewel het verenigingsjaar een rustig verloop kende, waren er twee zaken die eruit sprongen en de nodige financiële consequenties hadden. In juni zijn er op het dak van ons onderkomen 13 zonnepanelen geplaatst. Na ruim twee maanden leverde dat al meer dan 1000 KWH op, terwijl ons jaarverbruik ruwweg 1100 KWH bedraagt. Door de aanschaf van drie elektrische verwarmingsradiatoren denken we medio maart 2020 ons te laten afsluiten van de gasleverantie. In oktober lieten twee computers en de kopieermachine na 12 jaar trouwe dienst het afweten en werd noodzakelijkerwijs nieuwe apparatuur aangeschaft, wat een kostenpost van € 1500.-. betekende.

Gedurende het jaar organiseerden we een viertal tentoonstellingen. Tot en met 27 april was er een expositie ‘Winkeltjes van Vroeger’. Van 4 mei tot en met 21 september was het tekenwerk en Blaricumse etsen van de kunstenaar/architect W.G.F. Oversteegen te zien. Veel materiaal was beschikbaar gesteld door kleinzoon Hubert Oversteegen. Tijdens de Blaricumse Atelierdagen en daarna tot en met 23 november toonde Jikke Meijhuis haar schilderijen en sculpturen. We eindigden het jaar met een tentoonstelling van foto’s waarvan ansichtkaarten gemaakt zijn door boekhandel J. Vos.

Op 13 januari, 6 april, 11 mei, 31 juli, 5 oktober, 24 oktober en 1 november waren er dorpswandelingen onder leiding van Frans Ruijter. Meer dan 130 personen wandelden door het dorp onder het aanhoren van smeuïge verhalen en anekdotes.

Op 31 januari waren 12 personen van de Dorpskerk te gast en daarna op 27 februari bezochten 15 personen van Visa Welzijn BEL ons onderkomen.

De jaarvergadering werd gehouden op 18 maart in aanwezigheid van 25 leden. De agendapunten werden vlot afgewerkt waarna de film van het 25-jarig jubileum vertoond.

27 maart hield Frans Ruijter een lezing voor 15 leden van de Rotary.

Koningsdag 27 april trok meer dan 150 bezoekers. Men kon zich laten fotograferen in Blaricumse klederdracht en meteen de foto meenemen.

Naar aanleiding van de ‘Oversteegen’ tentoonstelling ontvingen we onder het genot van een hapje en drankje op 30 juni een zestiental nazaten van de familie.

Op dinsdag 20 augustus namen we weer deel aan de kermisreünie in het Vitusgebouw. Bezoekers konden hun klassenfoto’s bekijken en eventueel aanvullen met namen die we nog niet wisten.

Tijdens de Blaricumse Atelierdagen op 28 en 29 september exposeerde Jikke Meijhuis haar sculpturen en acryl schilderijen. Er kwamen meer dan 125 bezoekers op af.

5 November hield Sander Koopman voor 42 personen een interessante lezing over het ontstaan van het Gooise landschap

Tijdens de ‘In Memoriam’ avond op de Algemene Begraafplaats op 8 november toonden we weer beelden met beschrijvingen van bekende Blaricumse en landelijke personen.

14 November hield Frans Ruijter voor de Volksuniversiteit Laren-Blaricum een lezing over ‘Blaricum (oost) ‘Toen en Nu’ voor 35 personen die zich ingeschreven hadden.

15 November ontvingen we in ons onderkomen 175 personen tijdens de jaarlijkse wijnproefavond.

Het jaar werd zoals gebruikelijk afgesloten op 16 december met een kerst-/oudejaarsborrel voor bestuur, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers.

Ons periodiek DEELgenoot verscheen drie keer in een oplage van 700 stuks. Twee uitgaven met 48 pagina’s en één met 58 pagina’s, in full color. Afgezien van een enkele gastschrijver, waren de meeste artikelen van de hand van Ron van den Berg.

De Beeldbank telt momenteel meer dan 8000 beelden en wordt evenals de website druk bezocht. De invoering van de foto’s gaat gestaag verder. Er moeten echter nog ruim 10.000 foto’s en 5.000 dia’s worden ingevoerd.

Op 1 januari 2019 had de Kring 574 leden en 20 ruilabonnementen met zusterverenigingen. Door verhuizing, opzegging, overlijden en aanwas van nieuwe leden staan we nu op 568 leden. Helaas moesten we 6 leden afvoeren wegens non betaling.

De Kring dankt sponsoren Herman van der Heijden bv, Albert Heijn Blaricum, Café d’Ouwe Tak en restaurant Rust Wat voor hun bijdragen.

Tot slot dankt het bestuur de vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet gedurende het afgelopen jaar. We hopen ook dit jaar weer op hun medewerking te mogen rekenen.