Parenteel van Hermen Meeuwisse


I    Hermen Meeuwisse, geboren circa 1660. Onder Hilversum vinden we op een naamlijst van Erfgooiers van 1708 een Harmen (Hermen) Meeuwisse zinder toe- of achternaam, hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk was. Om een idee te krijgen van de in 1708 op de naam lijst van gerechtigde Erfgooiers voorkomende namen hierna de aantallen m.n. Blaricum 104 en Hilversum 384.
Gehuwd voor de kerk op 06-05-1691 te Hilversum met Willemtie THEUNISSE, geboren circa 1660. Onder Hilversum vinden we op een naamlijst van de Erfgooiers van 1708 Harmen (Hermen) Meeuwisse zonder toe- of achternaam, hetgeen in die tijd niet ongebruikelijk was. Om een idee te krijgen van de in 1708 op de naamlijst van gerechtigde Erfgooiers namen hierna de aantallen m.n. Blaricum 104 en Hilversum 384.
Uit dit huwelijk:
   1. Antonia Hermens, gedoopt op 19-07-1692 te Hilversum.
   2. Antonius Hermens, gedoopt op 09-10-1694 te Hilversum.
   3. Meeuwis Hermansz (zie II).

II    Meeuwis Hermansz, gedoopt op 26-03-1697 te Hilversum, overleden op 06-01-1756 op 58-jarige leeftijd. In het boek Transporten en Hypotheken Blaricum staat geschreven: Hendrikje Pieters (Decker) weduwe van Jan Willems de Goijer public vercogt aan Meeuwis Harmansz een stuk land groot 1 1/2 schepel gelegen in "de Vrije Oven" (Vrijhoven) belent Lambert Harmensz Cooppenn ter somma van fl 55,00.
Op 29 april 1725 werd de eerste zoon van Meeuwis Harmansz en Jannetje Harmens geboren. De ouders besloten hun stamhouder een achternaam te geven m.n. Harmen Meeuwisse de Graaf. Het hoe en waarom is niet te verklaren, kennelijk begon het gebruik van achternamen al meer in te burgeren.
Meeuwis Harmansz komt in de oud rechterlijke acten van Laren/Blaricum voor als Meeuwis Harmansz de Graeff, Schepen van Blaricum (tijdvak 1726-1756). Als schepen van Blaricum wordt ook genoemd Tijmen Harmensz de Graeff.
In de oud rechterlijke acte van 5 juni 1725 lezen we: "Tijmen de Graaf, gemachtigde van Brant Pieters Crayecamp, wonende te Loosdrecht, de Koornwintmolen (van Blaricum) verkocht aan Willem Cornelisz Verwer."
Meeuwis Harmansz overleed op 6 januari 1756 blijkende uit het begraafregister: Ontvangen fl 6,00 van "den Impost" (een soort belasting) gestelt op 't begraven der Doden zedert Den 15 November 1695 binnen den dorpe Blaricum. (fl 6,00 was een z.g. dubbelregt voor redelijk welgestelden). Zoon van Hermen Meeuwisse (zie I) en Willemtie THEUNISSE.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1723 te Blaricum met Jannetje Harmens, 23 jaar oud, gedoopt (rk) op 15-08-1699 te Blaricum. Zij hebben een woning te Blaricum in 1731.
Uit dit huwelijk:
   1. Harmen Meeuwisse de GRAAF (zie IIIa).
   2. Willemje Meeuwisse de GRAAF, geboren op 05-12-1727 te Blaricum, gedoopt (rk) op 05-12-1727 te Blaricum (getuigen: Botje Harmens).
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-01-1749 te Blaricum met Klaas Hendriksz RUIJTER, geboren circa 1727.
   3. Jacob Meeuwisse de GRAAF (zie IIIb).
   4. Ariaantje de GRAAF, geboren op 06-06-1732 te Blaricum, gedoopt (rk) op 06-06-1732 te Blaricum (getuigen: Teuntje Harmens), overleden voor 1735.
   5. Lambert de GRAAF, geboren op 05-03-1734 te Blaricum, gedoopt (rk) op 05-03-1734 te Blaricum (getuigen: Botje Harmens).
   6. Adriaantje Meuwisse (Jannetje) de GRAAF (zie IIIc).
   7. Teuntje Meeuwisse de GRAAF (zie IIId).

IIIa    Harmen Meeuwisse de GRAAF, gedoopt op 29-04-1725 te Blaricum (getuigen: Maritje Harmens), overleden op 05-01-1803 te Laren NH op 77-jarige leeftijd, zoon van Meeuwis Hermansz (zie II) en Jannetje Harmens.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 09-05-1756 te Blaricum met Lysbeth Stoffelse LANG, 22 jaar oud, gedoopt op 01-09-1733 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1. Meeuwis Herms (zie IVa).
   2. Willem Hermse (zie IVb).
   3. Tymen Harmse (zie IVc).
   4. Lambert Herms, geboren op 26-08-1778 te Blaricum, gedoopt (rk) op 26-08-1778 te Blaricum (getuigen: Meeuwis Herms de Graaf).

IIIb    Jacob Meeuwisse de GRAAF, geboren op 27-12-1729 te Blaricum, gedoopt (rk) op 27-12-1729 te Blaricum (getuigen: Teuntje Harmens), overleden op 24-08-1780 te Blaricum op 50-jarige leeftijd, zoon van Meeuwis Hermansz (zie II) en Jannetje Harmens.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15-05-1757 te Blaricum met Neeltje Janse RIGTER, 21 jaar oud, gedoopt op 27-10-1735 te Blaricum, overleden op 27-06-1794 te Blaricum op 58-jarige leeftijd, dochter van Joannes Gerritse (Jan) RIGTER en Claasje CLAASSE.
Uit dit huwelijk:
   1. Klaasje, geboren op 13-08-1767 te Blaricum, gedoopt (rk) op 13-08-1767 te Blaricum (getuigen: Jannetje Jans Rigter).
   2. Bartholomeus (Meeuwis), geboren op 10-04-1769 te Blaricum, gedoopt (rk) op 10-04-1769 te Blaricum (getuigen: Jannetje Meeuwis de Graaf).
   3. Jannigje, geboren op 20-10-1771 te Blaricum, gedoopt (rk) op 20-10-1771 te Blaricum (getuigen: Teuntje Meeuwis de Graaf).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 06-05-1813 te Laren NH met Elbert HEERSCHOP, 30 jaar oud, geboren op 09-05-1782 te Blaricum, overleden op 06-09-1870 te Blaricum op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacobus HEERSCHOP en Geertruda de JONG.
   4. Marritje, geboren op 18-01-1774 te Blaricum, gedoopt (rk) op 18-01-1774 te Blaricum (getuigen: Petertje Rigter).
   5. Joannes, geboren op 27-09-1776 te Blaricum, gedoopt (rk) op 27-09-1776 te Blaricum (getuigen: Marritje Heerschop).
   6. Jacob, geboren op 18-12-1780 te Blaricum, gedoopt (rk) op 18-12-1780 te Blaricum (getuigen: Claasje Jacobs de Graaf).

IIIc    Adriaantje Meuwisse (Jannetje) de GRAAF, geboren op 05-11-1735 te Blaricum, gedoopt (RK) op 05-11-1735 te Blaricum (getuigen: Marritje Harmens), overleden op 17-04-1795 te Blaricum op 59-jarige leeftijd, dochter van Meeuwis Hermansz (zie II) en Jannetje Harmens.
Ondertrouw op 17-04-1760 te Blaricum, [Inpost op tr ieder F3.-], gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 04-05-1760 te Blaricum (RK) met Hendrik Rutgers PUIJK, geboren circa 1734 te Blaricum, gedoopt (RK) op 07-02-1734 te Blaricum, overleden op 08-12-1818 te Blaricum, [Overl HN 28].
Uit dit huwelijk:
   1. Jannetje Hendriks PUIJK (PUIJCK) (zie IVd).

IIId    Teuntje Meeuwisse de GRAAF, geboren op 11-03-1742 te Blaricum, gedoopt (rk) op 11-03-1742 te Blaricum (getuigen: Botje Hannisse), dochter van Meeuwis Hermansz (zie II) en Jannetje Harmens.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 31-01-1764 te Blaricum met Cornelis Willemse BROUWER, geboren circa 1734.
Uit dit huwelijk:
   1. Meeuwis, geboren op 07-09-1776 te Blaricum, gedoopt (rk) op 07-09-1776 te Blaricum (getuigen: Willemje de Graaf).

IVa    Meeuwis Herms de GRAAF, landbouwer, gedoopt op 05-06-1757 te Blaricum, zoon van Harmen Meeuwisse de GRAAF (zie IIIa) en Lysbeth Stoffelse LANG.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22-04-1779 te Blaricum met Botje Hendriks de LEEUW, geboren circa 1760.
Uit dit huwelijk:
   1. Henricus, geboren op 08-05-1780 te Blaricum, gedoopt (rk) op 08-05-1780 te Blaricum (getuigen: Grietje de Leeuw), overleden voor 1783.
   2. Hendrik, geboren op 24-09-1783 te Blaricum, gedoopt (rk) op 24-09-1783 te Blaricum (getuigen: Geerje Wigers), overleden voor 1785.
   3. Hendrik, geboren op 02-09-1785 te Blaricum, gedoopt (rk) op 02-09-1785 te Blaricum (getuigen: Geertje Pieters Wikkers).
   4. Jannetje, geboren op 27-06-1787 te Blaricum, gedoopt (rk) op 27-06-1787 te Blaricum (getuigen: Lijsje Stoffels).
   5. Gerritje, geboren op 14-09-1788 te Blaricum, gedoopt (rk) op 14-09-1788 te Blaricum (getuigen: Geertje Pieters Wiegers).

IVb    Willem Hermse de GRAAF, landbouwer, gedoopt op 05-07-1760 te Blaricum, zoon van Harmen Meeuwisse de GRAAF (zie IIIa) en Lysbeth Stoffelse LANG.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17-04-1786 te Laren NH met Claasje Tijmense MAJOOR, 21 jaar oud, geboren op 22-12-1764 te Laren NH.
Uit dit huwelijk:
   1. Tijmen, geboren op 31-01-1787 te Laren NH, gedoopt op 31-01-1787 te Laren NH.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-12-1814 te Laren NH met Geertrui Jansen de BOER, geboren circa 1788.
   2. Jannetie, gedoopt op 03-02-1788 te Laren NH.
   3. Meinsje, gedoopt op 05-02-1789 te Laren NH, overleden voor 1794.
   4. Lambert (zie Va).
   5. Claas, gedoopt op 28-10-1791 te Laren NH, overleden voor 1816.
   6. Meeuwis, gedoopt op 24-02-1793 te Laren NH.
   7. Meinsie, gedoopt op 24-09-1794 te Laren NH.
   8. Lijsie, gedoopt op 17-02-1797 te Laren NH, overleden voor 1803.
   9. Leisie, gedoopt op 12-07-1803 te Laren NH.
   10. Willem, landbouwer, gedoopt op 26-03-1805 te Laren NH.
   11. Klaas, gedoopt op 07-04-1806 te Laren NH.
   12. Jacob, gedoopt op 02-08-1808 te Laren NH.

IVc    Tymen Harmse de GRAAF, gedoopt op 20-12-1766 te Blaricum, zoon van Harmen Meeuwisse de GRAAF (zie IIIa) en Lysbeth Stoffelse LANG.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 21-08-1796 te Bunschoten met Mietje Dirks HILHORST, geboren circa 1771 te Bunschoten, overleden op 20-02-1848 te Blaricum, dochter van Dirk HILHORST en Evertje Tijmense SMID.
Uit dit huwelijk:
   1. Lijsje, geboren op 12-02-1798 te Blaricum, gedoopt (rk) op 12-02-1798 te Blaricum (getuigen: Botje de Leeuw).

IVd    Jannetje Hendriks PUIJK (PUIJCK), geboren te Blaricum, gedoopt (rk) op 18-01-1773 te Blaricum, overleden op 05-04-1818 te Blaricum op 45-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Rutgers PUIJK en Adriaantje Meuwisse (Jannetje) de GRAAF (zie IIIc).
Ondertrouw op 25-04-1804 te Blaricum, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 11-05-1804 te Blaricum (RK) met Cornelis de GOOIJER, 31 jaar oud, landbouwer en wever, geboren te Blaricum, gedoopt (RK) op 04-06-1772 te Blaricum (getuigen: Evertje Willems Hogeboom), overleden op 04-04-1846 te Blaricum op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem (Guihelmus) de GOOIJER en Maria Willemse HOOGEBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1. Adriana (Jaantje) (zie Vb).
   2. Mie, geboren te Blaricum, gedoopt (RK) op 04-02-1807 te Blaricum (getuigen: Trij de Gooijer), overleden op 09-02-1807 te Blaricum, 5 dagen oud.
   3. Mietje, geboren te Blaricum, gedoopt (RK) op 19-12-1807 te Blaricum (getuigen: Trijntje de Gooijer), overleden op 26-01-1836 te Blaricum op 28-jarige leeftijd.
   4. Willem (zie Vc).
   5. Lijsje, geboren op 10-08-1811 te Blaricum, gedoopt (RK) op 10-08-1811 te Blaricum (getuigen: Lijsje Hendriks Puijk), overleden op 02-10-1817 te Blaricum op 6-jarige leeftijd.
   6. Hendrik (zie Vd).
   7. Nicolaus (Klaas) (zie Ve).

Va    Lambert de GRAAF, gedoopt op 01-04-1790 te Laren NH, overleden op 18-05-1855 te Laren NH op 65-jarige leeftijd, zoon van Willem Hermse de GRAAF (zie IVb) en Claasje Tijmense MAJOOR.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-04-1815 te Hilversum met Anna BROUWER, geboren circa 1792, overleden op 06-10-1849 te Hilversum, dochter van Lambert BROUWER en Zwaantje BOELHOUWER.
Uit dit huwelijk:
   1. Willem (zie VIa).

Vb    Adriana (Jaantje) de GOOIJER, geboren te Blaricum, gedoopt (RK) op 14-02-1805 te Blaricum (getuigen: Lammertje Hendriks Puijk), overleden op 22-12-1875 te Blaricum op 70-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1875 te Blaricum, dochter van Cornelis de GOOIJER, landbouwer en wever, en Jannetje Hendriks PUIJK (PUIJCK) (zie IVd).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-05-1838 te Blaricum, gehuwd voor de kerk op 09-05-1838 te Blaricum (RK). Vi Dispensation 4 gr getuigen Willem de Gooijer en Maria Vos: met Pieter Jacobz. (Petrus) de JONG, 37 jaar oud, veehouder/landbouwer, geboren te Blaricum, gedoopt (RK) op 24-09-1800 te Blaricum, overleden op 17-01-1878 te Blaricum op 77-jarige leeftijd, begraven op 21-01-1878 te Blaricum, zoon van Jacob de JONG en Aaltje Geurtsen BOSTERDIJK [BORSTERDIJK].
Uit dit huwelijk:
   1. Jacob, geboren op 05-06-1839 te Blaricum, overleden voor 1841.
   2. Jacobus, geboren op 23-09-1841 te Blaricum, overleden voor 1842.
   3. Jacobus Pieterse, geboren op 31-10-1842 te Blaricum, overleden op 27-08-1907 te Blaricum op 64-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1907 te Blaricum.
   4. Jannetje, geboren op 03-04-1845 te Blaricum.
   5. Aaltje, geboren op 12-11-1846 te Blaricum.
   6. Mietje, geboren op 04-12-1848 te Blaricum.

Vc    Willem de GOOIJER, veehouder, landbouwer, geboren op 02-09-1809 te Blaricum, gedoopt (RK) op 02-09-1809 te Blaricum (getuigen: Janntje Wilms de Gooijer), overleden op 13-12-1877 te Naarden op 68-jarige leeftijd. Bussumerstraat 158, begraven op 15-12-1877 te Naarden, zoon van Cornelis de GOOIJER, landbouwer en wever, en Jannetje Hendriks PUIJK (PUIJCK) (zie IVd).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1838 te Blaricum met Maria (Mietje) VOS, 24 jaar oud, Veehoudster, geboren op 24-10-1813 te Blaricum, gedoopt (rk) op 24-10-1813 te Blaricum (getuigen: Hilletje Jacobs Vos), overleden op 28-10-1899 te Naarden op 86-jarige leeftijd. Bussumerstraat 181, dochter van Hendrik Jacobs VOS, arbeider, wever, aardwerker, en Gijsbertje Willems (Gijsbertha) VOS.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis (zie VIb).
   2. Gijsbertje (Gisberta), geboren op 27-10-1840 te Blaricum, gedoopt (rk) op 27-10-1840 te Blaricum (getuigen: Petronella (Vulgo Petertje) Hendriks Vos), overleden op 17-08-1859 te Naarden op 18-jarige leeftijd. Woonde ten tijde van haar overlijden op het adres: Bussumerstraat 158.
   3. Joanna (Jannetje) (zie VIc).
   4. Hendrikus (Hendrik)
(zie VId).
   5. Jacobus (Jacob) (zie VIe).
   6. Lambertus (Lambert) (zie VIf).
   7. Petrus (Pieter) (zie VIg).
   8. Joannes (Jan) (zie VIh).
   9. Gerardus (Gerrit), Werkman, geboren op 24-10-1854 te Huizen. Werd geboren op de Hofstede Zuid Crailo. Gedoopt (rk) op 24-10-1854 te Blaricum (getuigen: Aaltje Vos), overleden op 09-06-1875 te Naarden op 20-jarige leeftijd. Woonde ten tijde van zijn overlijden op het adres: Bussumerstraat 158.
   10. Aleidis (Aleida) (Aaltje) (zie VIi).

Vd    Hendrik de GOOIJER, landbouwer, veehouder, werkman, geboren op 20-01-1813 te Blaricum, gedoopt (rk) op 20-01-1813 te Blaricum (getuigen: Lammertje Hendrikse Puijk), overleden op 24-04-1881 te Blaricum op 68-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de GOOIJER, landbouwer en wever, en Jannetje Hendriks PUIJK (PUIJCK) (zie IVd).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 07-05-1851 te Blaricum, gehuwd voor de kerk op 07-05-1851 te Blaricum (RK) met Elisabeth (Lijsje) ROKEBRAND, 24 jaar oud, boerendochter, landbouwster, geboren op 01-09-1826 te Blaricum, overleden op 10-04-1909 te Blaricum op 82-jarige leeftijd, dochter van Lambertus Janse ROKEBRAND, landbouwer, werkman, koehouder, en Lammertje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1. Joanna (Jannetje) (zie VIj).
   2. Cornelis, geboren op 11-04-1853 te Blaricum, gedoopt (RK) op 11-04-1853 te Blaricum, overleden op 25-04-1853 te Blaricum, 14 dagen oud.
   3. Cornelis, geboren op 06-10-1854 te Blaricum, gedoopt (RK) op 06-10-1854 te Blaricum (getuigen: Jaantje de Goijer), overleden op 08-01-1861 te Blaricum op 6-jarige leeftijd.
   4. Lambertus (Lambert), geboren op 26-02-1856 te Blaricum, gedoopt (RK) op 27-02-1856 te Blaricum (getuigen: Marritje Rokebrand).
   5. Rutgerus (Rut), Bierbrouwer te den Haag, geboren op 18-05-1857 te Blaricum, gedoopt (RK) op 18-05-1857 te Blaricum (getuigen: Jaantje de Gooijer). Volgens de Kiezerslijst 1919van 's-Gravenhage woont Rutop het adres: Bassenstr 61.
   6. Lambertha (Lambertje), geboren op 16-10-1858 te Blaricum, gedoopt (RK) op 16-10-1858 te Blaricum (getuigen: Marretje verver), overleden op 24-10-1858 te Blaricum, 8 dagen oud.
   7. Cornelis (Kees), geboren op 18-10-1862 te Blaricum, gedoopt (RK) op 18-10-1862 te Blaricum (getuigen: Jaantje de Gooijer), overleden op 08-04-1863 te Blaricum, 172 dagen oud.
   8. Kornelis, geboren op 12-08-1864 te Blaricum, gedoopt (RK) op 12-08-1864 te Blaricum (getuigen: Nicolaus de Gooijer), overleden op 22-03-1865 te Blaricum, 222 dagen oud.
   9. Lammertje (Lamberta), geboren op 14-03-1867 te Blaricum, gedoopt (RK) op 14-03-1867 te Blaricum (getuigen: Marritje L Verver).
Gehuwd met Jacobus Leonardus Johannes de VEER, Bierhuishouder, geboren circa 1867.
   10. Cornelis, geboren op 23-10-1868 te Blaricum, gedoopt (RK) op 23-10-1868 te Blaricum (getuigen: Klaasje de Gooijer). Komt op 1 september 1910 uit Ned. Indië als gegag. kanonier NIOL in Blaricum terug, vertrekt op 21 september van dat zelfde jaar weer naar s-Gravenhage. Als adres staat op de gezinskaart 1920-1940 vermeldt: Eemnesserweg 3. Volgens de Volkstelling van 1947 luidt het adres Eemnesserweg 3b.
   11. Jan, werkman, geboren op 24-01-1870 te Blaricum, gedoopt (RK) op 24-01-1870 te Blaricum (getuigen: Sophia Rokebrand). Volgens der Kiezerslijst van 1919 uit 's-Gravenhage woont Jan op de Gaslaan nummer 34.

Ve    Nicolaus (Klaas) de GOOIJER, landbouwer/veehouder, geboren op 24-10-1816 te Blaricum, gedoopt (RK) op 25-10-1816 te Blaricum (getuigen: Anna Staal), overleden op 06-03-1887 te Blaricum op 70-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de GOOIJER, landbouwer en wever, en Jannetje Hendriks PUIJK (PUIJCK) (zie IVd).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-05-1848 te Blaricum, gehuwd voor de kerk op 02-05-1848 te Blaricum (RK) met Alijdis (Aaltje) VOS, 24 jaar oud, geboren op 09-11-1823 te Blaricum, gedoopt (rk) op 09-11-1823 te Blaricum (getuigen: Jan Elberz Bakker), overleden op 01-06-1856 te Blaricum op 32-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jacobs VOS, arbeider, wever, aardwerker, en Gijsbertje Willems (Gijsbertha) VOS.
Uit dit huwelijk:
   1. Joanna (Jannetje), geboren op 11-02-1849 te Blaricum, gedoopt (RK) op 11-02-1849 te Blaricum (getuigen: Adriana Corn de Goijer), overleden op 19-03-1849 te Blaricum, 36 dagen oud. Getuige Pieter de Jong, oom, van beroep landbouwer.
   2. Joanna (Jannetje) (zie VIk).
   3. Hendrik (Hein) de GOOIJER (GOIJER) (zie VIl).
   4. Cornelis, geboren op 15-07-1854 te Blaricum. HN 10, gedoopt (RK) op 15-07-1854 te Blaricum (getuigen: Jaantje de Goijer), overleden op 08-08-1854 te Blaricum, 24 dagen oud.
   5. Gijsbertje, geboren op 13-03-1856 te Blaricum, gedoopt (RK) op 13-03-1856 te Blaricum (getuigen: Maria Hend Vos), overleden op 05-04-1856 te Blaricum, 23 dagen oud.

VIa    Willem de GRAAF, geboren op 04-08-1815 te Hilversum, overleden op 01-04-1897 te Blaricum op 81-jarige leeftijd, zoon van Lambert de GRAAF (zie Va) en Anna BROUWER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1844 te Blaricum met Petronella de ZAIJER, 22 jaar oud, geboren op 14-10-1821 te Blaricum, gedoopt (rk) op 14-10-1821 te Blaricum (getuigen: Teuntje Jacobs Crijnen), overleden op 17-07-1898 op 76-jarige leeftijd, dochter van Tijmen de ZAIJER en Lijsje Jacobs KRIJNEN. Welgeteld kreeg het echtpaar zeven zonen en zeven dochters, nadien planten zij zeven linden voor de westgevel en noemden de boerderij "De Zeven Linden" huis nr 63 (Thans Angerechtsweg 14). De boerderij brandde in mei 1932 af maar was op 26 mei 1933 weer in de oude stijl hersteld. Met het oud Saksische dak, wellicht een van de mooiste boerderij-woningen van Blaricum.
Uit dit huwelijk:
   1. Tijmen (zie VIIa).
   2. Lambert, geboren op 26-10-1846 te Blaricum, gedoopt (rk) op 26-10-1846 te Blaricum (getuigen: Wilmje Brouwer), overleden op 11-11-1848 te Blaricum op 2-jarige leeftijd.
   3. Jacobus (Jaap), geboren op 10-01-1848 te Blaricum, gedoopt (rk) op 10-01-1848 te Blaricum (getuigen: Matje Tijmese de Saijer), overleden op 23-07-1905 op 57-jarige leeftijd.
   4. Lambert (zie VIIb).
   5. Naatje (Joanna), geboren op 29-05-1851 te Blaricum, gedoopt (rk) op 29-05-1851 te Blaricum (getuigen: Geerje Brouwer), overleden op 17-04-1885 te Laren NH op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd met Lammert SMIT, geboren circa 1851.
   6. Elisabeth (Betje), geboren op 02-11-1854 te Blaricum, gedoopt (rk) op 02-11-1854 te Blaricum (getuigen: Matje de Saijer), overleden op 15-02-1907 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd, in het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis.
   7. Petronella (Peetje), geboren op 13-06-1855 te Blaricum, gedoopt (rk) op 13-06-1855 te Blaricum (getuigen: Pee Janse Raven), overleden op 12-05-1941 te Bunnik op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Herman MOCKING, geboren 1855, overleden op 18-01-1924.
   8. Klaziena (Klaasje), geboren op 10-08-1857 te Blaricum, gedoopt (rk) op 11-08-1857 te Blaricum (getuigen: Grietje Janse Zoon), overleden op 03-01-1940 te Laren NH op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan de JONG, geboren op 12-11-1863, overleden op 08-04-1910 op 46-jarige leeftijd.
   9. Maria (Matje), geboren op 25-06-1859 te Blaricum, gedoopt (rk) op 25-06-1859 te Blaricum (getuigen: Matje de Zaaijer), overleden op 01-02-1939 op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem ROZENDAAL, geboren op 04-10-1872 te Blaricum, overleden op 09-03-1953 te Blaricum op 80-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geen kinderen.
   10. Johannes (Jan), geboren op 22-08-1860 te Blaricum, gedoopt (rk) op 22-08-1860 te Blaricum (getuigen: IJbeltje Janse Raven), overleden op 13-10-1929 op 69-jarige leeftijd.
   11. Mietje, geboren op 05-09-1861 te Blaricum, gedoopt (rk) op 05-09-1861 te Blaricum (getuigen: Grietje Janse Zoon), overleden op 28-12-1944 op 83-jarige leeftijd, (gedoopt met de naam Wilhelmina (Wilmtje)).
   12. Klaas, geboren op 28-12-1862 te Blaricum, gedoopt (rk) op 28-12-1862 te Blaricum (getuigen: Neeltje Puyk echtgenote van Gerardus Rigter), overleden op 17-05-1902 op 39-jarige leeftijd, als gevolg van een ongeval (trap van een paard) op de leeftijd van 34 jaar.
   13. Antonia, geboren op 06-09-1864 te Blaricum, gedoopt (rk) op 06-09-1864 te Blaricum (getuigen: Joanna van Thienen echtgenote van Van der Meer).
   14. Hein (Hain Hap) (zie VIIc).

VIb    Cornelis de GOOIJER, Veehouder is Raadslid van de gemeente Naarden geweest van 1903 tot 1909. Geboren op 26-03-1839 te Blaricum, gedoopt (rk) op 26-03-1839 te Blaricum (getuigen: Adriana de Gooijer), overleden op 09-02-1933 te Naarden op 93-jarige leeftijd, begraven te Naarden. Uit stukken blijkt dat Cornelis de Gooijer verzuimd heeft voor zijn tweede huwelijk een toeziend voogd te doen benoemen over zijn minderjarige kinderen, Willem en Maria, en daardoor de voogdij over zijn minderjarige kinderen verloren heeft. Dat als voogd benoemd is Jacob de Gooijer en er alsnog een beschrijving van de gemeenschappelijke boedel van Cornelis en Cornelia de Jong gemaakt werd. Op 31 oktober 1896 koopt Cornelis een huis waarin boerderij, met erf en tuin te Naarden in de Sint Vitusstraat voor tweeduizend-vierhonderdenvijftig gulden waarop hij op 3 november 1896 een Hypotheek neemt van Veertien honderd en vijftig gulden. Zoon van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd (1) te Naarden, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 10-02-1870 te Naarden (RK) met Cornelia de JONG, 25 jaar oud, geboren op 30-03-1844 te Naarden. Nieuwe Haven No 5, (gezindte: rk), overleden op 17-08-1875 te Naarden op 31-jarige leeftijd, begraven op 20-08-1875 te Naarden, dochter van Hermanus de JONG, veehouder, en Grietje ALEBRINK.
Ondertrouw (2) te Bussum, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 10-01-1876 te Bussum, gehuwd voor de kerk op 20-01-1876 te Naarden (RK) met Wilhelmina DORRESTEIJN, 27 jaar oud, geboren op 31-01-1848 te Bussum (gezindte: rk), overleden op 21-03-1938 te Naarden op 90-jarige leeftijd, begraven te Naarden, dochter van Egbertus DORRESTIJN [DORRESTEIJN], landbouwer, en Maria HUISMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Maria, geboren op 10-12-1870 te Naarden. Geboorteadres: Kooltjes buurt 496. Gedoopt (rk) op 10-12-1870 te Naarden (getuigen: Maria Vos), overleden op 11-11-1872 te Naarden op 1-jarige leeftijd. Adres bij overlijden: Kooltjes buurt 496.
   2. Margaretha, geboren op 01-04-1872 te Naarden. Geboorteadrs: Kooltjes buurt 496. Gedoopt (rk) op 01-04-1872 te Naarden (getuigen: Maria de Jong. (Zenovata Sunt Sacra Olea die 29 mrt.)), overleden op 03-11-1876 te Naarden op 4-jarige leeftijd. Adres bij overlijden: Gijgelstraat 126.
   3. Wilhelmus, Zeeman /1915 Arbeider. Geboren op 05-09-1873 te Naarden. Geboorteadres: Kooltjes buurt 495. Gedoopt (rk) op 05-09-1873 te Naarden (getuigen: Jannetje de Gooijer), overleden op 11-03-1915 te Weerd op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd met Gerretje van de WEERD.
   4. Maria (zie VIId).
Uit het tweede huwelijk:
   5. Maria, geboren op 09-03-1877 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 126. Gedoopt (rk) op 09-03-1877 te Naarden (getuigen: Anna Dorresteijn), overleden op 11-04-1944 te Weesp op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 13-06-1911 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 13-06-1911 te Naarden (RK) met Gerardus Hermanus SCHEP, Veehouder, geboren te Weesp.
   6. Elbertus Wilhelmus (Albertus) (zie VIIe).
   7. Gerardus (zie VIIf).
   8. Joannes (Jan), Landbouwer, geboren op 15-04-1883 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 142. Gedoopt (RK) op 15-04-1883 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 11-09-1968 te Naarden op 85-jarige leeftijd, begraven te Laren.
Gehuwd met Maria Klazina BON, geboren op 23-03-1896 te Laren (gezindte: RK), overleden op 02-04-1978 te Laren op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1978 te Laren.
   9. Petrus (Pieter) (Piet de Prater), veehouder, geboren op 01-07-1885 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 142. Gedoopt (RK) op 01-07-1885 te Naarden (getuigen: Ida Dorresteijn), overleden op 19-01-1955 te Naarden op 69-jarige leeftijd, begraven te Naarden. Zijn bijnaam was Piet de prater, omdat hij nogal stil was.
Gehuwd (RK) met Maria BAKKER, geboren op 06-07-1887 te Laren (gezindte: RK), overleden op 18-10-1959 te Bussum op 72-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
   10. Cornelia, geboren op 10-12-1887 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 142. Gedoopt (RK) op 11-12-1887 te Naarden (getuigen: Helena Werkhoven (bij doop staat Pridienata)), overleden op 17-11-1927 te Naarden op 39-jarige leeftijd.
   11. Antonia (zie VIIg).

VIc    Joanna (Jannetje) de GOOIJER, (1873) dienstbode, geboren op 25-05-1842 te Blaricum, gedoopt (rk) op 25-05-1842 te Blaricum (getuigen: Nicolaas de Goijer), overleden op 10-01-1897 te Naarden op 54-jarige leeftijd, dochter van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1873 te Naarden met Theodorus (Dirk) van WIJK, Werkman, geboren te Eemnes (gezindte: RK), trouwd 2 RK Naarden 05-05-1904 Petronella Mijnhout.get Joannes van Wijk en Henricus de Gooijer:.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Petronella, geboren circa 1879 te Naarden, gedoopt (RK) op 16-05-1879 te Naarden. Doopget Isaak van Wijk.
   2. Petronella Maria, geboren circa 1881 te Naarden, gedoopt (RK) op 22-04-1881 te Naarden. Doopget Lambertus de Gooijer.
   3. Wilhelmus Antonius, geboren circa 1883 te Naarden, gedoopt (RK) op 31-05-1883 te Naarden. Doopget Alida de Gooijer.

VId    Hendrikus (Hendrik) de GOOIJER
Veehouder (bulleboer), geboren op 24-04-1844 te Blaricum. De doop werd aangegeven door Cornelis de Gooijer, wever, oud 71 jaar. Gedoopt (rk) op 25-04-1844 te Blaricum (getuigen: Jannetje Hendrikse Vos), overleden op 26-11-1931 te Naarden op 87-jarige leeftijd, zoon van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-05-1877 te Naarden met Cornelia KRIJNEN, 26 jaar oud, geboren op 04-05-1850 te Naarden, gedoopt (RK) op 21-05-1850 te Naarden, overleden op 22-01-1924 te Naarden op 73-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1924 te Naarden, dochter van Hermanus Lambertus KRIJNEN en Emmetje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Emma, geboren op 15-07-1878 te Naarden. Geboorteadres: Kortemarktstraat 354. Gedoopt (RK) op 15-07-1878 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 10-12-1932 te Naarden op 54-jarige leeftijd. Adres ten tijde van het overlijden: Raadhuisstraat 4.
   2. Emma Maria (zie VIIh).
   3. Gijsberta, geboren op 30-08-1881 te Naarden. Geboorteadres: Wuifert 353, gedoopt (RK) op 31-08-1881 te Naarden (getuigen: Joanna de Gooijer), overleden op 03-09-1965 te Bussum op 84-jarige leeftijd. Overleden in het Ziekenhuis. Begraven te Naarden.
   4. Wilhelmus Hermanus, geboren op 16-10-1883 te Naarden. Geboorteadres: Wijde Marktstraat 400. Gedoopt (RK) op 16-10-1883 te Naarden (getuigen: Johanna Hanau).
   5. Wilhelmus (zie VIIi).
   6. Hermanus, geboren op 22-08-1888 te Naarden. Geboorteadres: Wijde Marktstraat 399. Gedoopt (RK) op 22-08-1888 te Naarden (getuigen: Clasina Krijnen).
   7. Hermanus (Herman) (zie VIIj).

VIe    Jacobus (Jacob) de GOOIJER, Veehouder, geboren op 26-05-1847 te Blaricum, gedoopt (rk) op 27-05-1847 te Blaricum (getuigen: Aaltje Vos), overleden op 06-04-1935 te Naarden op 87-jarige leeftijd, zoon van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-05-1878 te Naarden. Getuigen Cornelius en Henricus de Gooijer:, gehuwd voor de kerk op 22-05-1878 te Naarden (RK) met Maria BITTERLING, 28 jaar oud, geboren op 20-04-1850 te Hoogland (gezindte: RK), overleden op 21-03-1934 te Naarden op 83-jarige leeftijd, dochter van Jan BITTERLING en Wousje LOKHORST.
Uit dit huwelijk:
   1. Wilhelmus (zie VIIk).
   2. Woutera Maria (Woutertje), geboren op 04-07-1880 te Naarden. Geboorteadres: St Vitusstraat 109. Gedoopt (RK) op 04-07-1880 te Naarden (getuigen: Henrica Bitterling), overleden op 29-08-1880 te Naarden, 56 dagen oud. Adres ten tijde van het overlijden: St Vitusstraat 109.
   3. Maria, geboren op 15-06-1881 te Naarden. Geboorteadres: St Vitusstraat 109. Gedoopt (RK) op 16-06-1881 te Naarden (getuigen: Maria Dorresteijn), overleden op 18-10-1881 te Naarden, 125 dagen oud.
   4. Joannes Wilhelmus (Guilielmus), geboren op 22-02-1884 te Huizen, gedoopt (RK) op 22-02-1884 te Blaricum (getuigen: Joanna Bitterling (uit Hoogland)).
   5. Joannes Wilhelmus (zie VIIl).
   6. Gerardus Wouterus, monnik, geboren op 07-11-1886 te Naarden. Geboorteadres: ST Vitusstraat 118, gedoopt (RK) op 07-11-1886 te Naarden (getuigen: Johanna de Gooijer), overleden op 28-11-1957 te Oudenbosch op 71-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1957. Is ingetreden op 4 november 1902. Legde de tijdelijke gelofte af op 8 december 1904. Als broeder Amadeus legde hij de Eeuwige gelofte af op 25 december 1914.
   7. Woutera Maria, geboren op 18-11-1887 te Naarden. Geboorteadres: ST Vitusstraat 118. Gedoopt (RK) op 18-11-1887 te Naarden (getuigen: Johannes Bitterling), overleden op 01-03-1981 op 93-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
   8. Johannes Wouterus, geboren op 18-11-1887 te Naarden. Geboorteadres: ST Vitusstraat 118. Gedoopt (RK) op 18-11-1887 te Naarden (getuigen: Johannes Bitterling).
   9. Maria Woutera, geboren op 20-10-1889 te Naarden. Geboorteadres: ST Vitusstraat 118. Gedoopt (RK) op 20-10-1889 te Naarden (getuigen: Clasina Krijnen), overleden op 22-04-1980 te Naarden op 90-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1980 te Naarden.

VIf    Lambertus (Lambert) de GOOIJER, veehouder, brugwachter, geboren op 14-09-1849 te Blaricum, gedoopt (rk) op 15-09-1849 te Blaricum (getuigen: Adriana de Goijer), overleden op 08-06-1896 te Naarden op 46-jarige leeftijd, zoon van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-08-1881 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 18-08-1881 te Naarden (RK), get in de Kerk Cornelis de Gooijer en Petrus Schragen: met Maria SCHRAGEN, 31 jaar oud, geboren op 30-06-1850 te Weespercarspel (gezindte: RK), overleden op 29-01-1949 op 98-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. Wilhelmus, Boerenarb/arb Chem fabriek, geboren op 16-06-1882 te Hilversum. Geboorteadres: Ruitersche Boschje 619. Overleden op 18-04-1940 te Naarden op 57-jarige leeftijd. Overleden als gevolg van een ongeluk bij de Chemische fabriek te Naarden. Vertrekt 07-01-1907 naar Duitsland, Komt terug in Naarden 22-03-1916.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-07-1916 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 13-07-1916 te Naarden (RK) met Margaretha Christina RUITER, 35 jaar oud, geboren op 26-03-1881 te Amsterdam, gedoopt (RK) op 26-03-1881 te Amsterdam, overleden op 03-05-1957 te Amersfoort op 76-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
   2. Gerardus Petrus, fabrieksarbeider in de Chemi, geboren op 10-09-1888 te Amsterdam, overleden op 08-09-1941 te Naarden op 52-jarige leeftijd. Ongeluk bij Chem fabriek te Naarden. Vertrekt naar op 14 juni 1908 naar Duitsland en komt terug in Naarden op 27 april 1918.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 03-10-1934 te Naarden met Adriana Johanna (Jaantje) KAMER, 36 jaar oud, geboren op 07-06-1898 te Naarden, overleden op 11-09-1969 te Naarden op 71-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
   3. Reinier, geboren op 02-02-1890 te Amsterdam, overleden circa 1959 te Naarden.
   4. Maria, geboren op 30-03-1892 te Naarden. Geboorteadres: Amsterdamschestraatweg 562. Gedoopt (RK) op 30-03-1892 te Naarden (getuigen: Wilhelmina Dorresteijn).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-09-1921 te Naarden met Leendert HANSUM, Schoenmaker, geboren te Dordrecht, [Maria de Gooijer Woond bij haar tr 1921 in Wijk aan Zee en Duin].
   5. Clementina, geboren op 09-02-1894 te Naarden, gedoopt (RK) op 10-02-1894 te Naarden (getuigen: Henrica Schragen), overleden 1991 te Cadier en Keer.

VIg    Petrus (Pieter) de GOOIJER, Landbouwer/Veehouder, geboren op 13-09-1851 te Huizen. Geboren op de Hofstede Zuid Crailo. Gedoopt (rk) op 13-09-1851 te Blaricum (getuigen: Aaltje Hendrikse Vos), overleden op 10-04-1905 te Naarden op 53-jarige leeftijd. Adres ten tijde van het overlijden: Bussumerstraat 204. Zoon van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 12-09-1900 te Blaricum met Cornelia De ZWART, 38 jaar oud, geboren op 09-02-1862 te Blaricum. HN 133. (gezindte: RK), dochter van Gijsbert ZWART en Cornelia GROEN. Cornelia Zwart tr 2x RK Naarden 12-06-1906 met Louis Julius Lambertus Schouten, get Fredericus Demmenie en Joanna Jansen:.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Cornelia, geboren op 07-01-1903 te Naarden, gedoopt (RK) op 07-01-1903 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 20-05-1903 te Naarden, 133 dagen oud.

VIh    Joannes (Jan) de GOOIJER, veehouder, geboren op 07-09-1852 te Huizen. Geboren op de Hofstede Zuid Crailo. Gedoopt (rk) op 08-09-1852 te Blaricum (getuigen: Aaltje Hendr. Vos), overleden op 24-04-1924 te Naarden op 71-jarige leeftijd, zoon van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17-05-1887 te Naarden met Clasina (Klaasje) KRIJNEN, 21 jaar oud, veehoudster, geboren op 10-08-1865 te Naarden (gezindte: RK), overleden op 14-12-1956 te Naarden op 91-jarige leeftijd, begraven op 18-12-1956 te Naarden, dochter van Hermanus Lambertus KRIJNEN en Emmetje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Emma (zie VIIm).
   2. Emma Maria, geboren op 11-07-1890 te Naarden. Geboorteadres: Regenboogstraat 460. Gedoopt (RK) op 11-07-1890 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 14-08-1890 te Naarden, 34 dagen oud, begraven te Naarden.
   3. Hermanus Wilhelmus (zie VIIn).
   4. Emma Maria, religieuse, geboren op 27-06-1894 te Naarden, gedoopt (RK) te Naarden (getuigen: Cornelia Krijnen), overleden op 22-10-1967 te Cadier en Keer op 73-jarige leeftijd. Ingetreden op 9 september 1920, geprofest op 13 april 1923. Was werkzaam o.a. in Ned.Indie. Zat ook gevangen in een Jappenkamp.
   5. Alida Cornelia, geboren op 03-10-1896 te Naarden, gedoopt (RK) op 03-10-1896 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 16-03-1991 te Amstelveen op 94-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-03-1991 te Amsterdam.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20-05-1931 te Naarden met Cornelis Petrus [Kees] van der ZWAAN, 42 jaar oud, Landbouwer, geboren op 31-07-1888 te Nieuwer-Amstel, overleden op 25-09-1957 op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1957 te Bovenkerk.
   6. Cornelia Johanna (zie VIIo).
   7. Wilhelmus Hermanus (Wim) (zie VIIp).
   8. Lambertus Johannes (Bep) (zie VIIq).
   9. Johanna Hendrika (Annie) (zie VIIr).
   10. Johannes Jacobus (zie VIIs).

VIi    Aleidis (Aleida) (Aaltje) de GOOIJER, geboren op 27-11-1857 te Naarden. Geboorteadres: Bussumerstraat 158. Gedoopt (rk) op 27-11-1857 te Naarden (getuigen: Gijsbertje de Gooijer), overleden op 13-08-1917 te Naarden op 59-jarige leeftijd, dochter van Willem de GOOIJER (zie Vc) en Maria (Mietje) VOS, Veehoudster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1881 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 04-05-1881 te Naarden (RK), get Henricus en Cornelis de Gooijer: met Lambertus (Lambert) KRIJNEN, 25 jaar oud, landbouwer, veehouder, geboren op 09-12-1855 te Naarden, gedoopt (RK) op 09-12-1855 te Naarden, overleden op 06-07-1899 te Naarden op 43-jarige leeftijd, zoon van Hermanus Lambertsz KRIJNEN, Landbouwer, en Emerentia DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. Emma, geboren op 12-08-1883 te Naarden. St Vitusstraat 126, gedoopt (RK) op 13-08-1883 te Naarden (getuigen: Cornelia Krijnen), overleden op 06-03-1952 op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-07-1914 met Cornelis FOKKER, geboren circa 1883.
   2. Wilhelmus Hermanus, geboren op 25-10-1884 te Naarden. St Vitusstraat 127:
get BS Johannes Hartoung 71 jr Commissionair:, gedoopt (RK) op 26-10-1884 te Naarden (getuigen: Johanna de Gooijer), overleden op 03-11-1884, 9 dagen oud.
   3. Wilhelmus Hermanus (zie VIIt).
   4. Hermanus Wilhelmus, geboren op 07-02-1887 te Naarden. St Vitusstraat 127, gedoopt (RK) op 07-02-1887 te Naarden. Doopget, Johanna Krijnen.
   5. Lambertus Gerardus, geboren op 10-05-1888 te Naarden. St Vitusstraat 127, gedoopt (RK) op 10-05-1888 te Naarden. Doopget, Clasina Krijnen.
   6. Hermanus Wilhelmus, geboren op 11-10-1889 te Naarden. St Vitusstraat 127, gedoopt (RK) op 11-10-1889 te Naarden. Doopget, Cornelia Krijnen.
   7. Maria, geboren op 29-01-1891 te Naarden. St Vitusstraat 127, gedoopt (RK) op 29-01-1891 te Naarden. Doopget, Johanna de Gooijer.
   8. Gerardus, geboren op 21-04-1892 te Naarden. St Vitusstraat 127, gedoopt (RK) op 21-04-1892 te Naarden. Doopget, Wilhelmina Dorresteijn.
   9. Thimotheus, geboren te Naarden, gedoopt (RK) op 09-12-1895 te Naarden. Doopget, Clasina Krijnen.
   10. Aleda Johanna, geboren te Naarden, gedoopt (RK) op 09-12-1897 te Naarden. Doopget, Cornelia Krijnen.
   11. Joannes Jacobus, geboren te Naarden, gedoopt (RK) op 25-06-1899 te Naarden. Doopget, Johanna Hanou, overleden op 05-09-1899 te Naarden, 72 dagen oud.

VIj    Joanna (Jannetje) de GOOIJER, winkelierster, geboren op 11-02-1852 te Blaricum. HN 5, gedoopt (RK) op 12-02-1852 te Blaricum (getuigen: Joanna Wilm de Goijer), overleden op 15-09-1935 te Blaricum op 83-jarige leeftijd, begraven op 18-09-1935 te Blaricum, dochter van Hendrik de GOOIJER (zie Vd) en Elisabeth (Lijsje) ROKEBRAND, boerendochter, landbouwster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-01-1879 te Blaricum met Hermanus (Harmen) KOPPEN, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 22-08-1841 te Blaricum, overleden op 21-10-1886 te Huizen op 45-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1886 te Blaricum, zoon van Nicolaus (Klaas) Gijsbertsen KOPPEN en Petronella (Pietertje) Harmse VOS.
Uit dit huwelijk:
   1. Petronella, geboren op 08-12-1879 te Blaricum.
   2. Dorothea (Theodora), geboren op 08-12-1880 te Blaricum.
   3. Henricus, geboren op 28-01-1881 te Blaricum, overleden voor 1884.
   4. Elizabeth, geboren op 18-12-1882 te Blaricum, overleden voor 1885.
   5. Henricus (Hendrik), geboren op 10-07-1884 te Blaricum, overleden op 27-01-1936 te Laren NH op 51-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1936 te Blaricum (RK.kerkhof). Hendrik woont in 1930 op het adres Achterom 11. Hij is nooit getrouwd.
   6. Elisabeth (zie VIIu).
   7. Nicolaus (Klaas), geboren op 08-07-1886 te Blaricum. Nooit gehuwd.

VIk    Joanna (Jannetje) de GOOIJER, geboren op 14-01-1850 te Blaricum, gedoopt (RK) op 14-01-1850 te Blaricum (getuigen: Wilm Cornelisz de Goijer), overleden op 24-03-1924 te Laren NH op 74-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1924 te Laren NH (St.-Janskerkhof), dochter van Nicolaus (Klaas) de GOOIJER (zie Ve) en Alijdis (Aaltje) VOS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13-05-1885 te Blaricum met Willem HEERSCHOP, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 01-07-1855 te Blaricum, overleden op 03-12-1940 te Blaricum op 85-jarige leeftijd, zoon van Harmen HEERSCHOP, veeteler, en Geertje PUYK.
Uit dit huwelijk:
   1. Aaltje, geboren op 24-04-1885 te Baarn, overleden op 28-03-1889 te Baarn op 3-jarige leeftijd.
   2. Hendrik, geboren op 10-01-1886 te Baarn, overleden op 18-10-1886 te Baarn, 281 dagen oud.
   3. Hendrik, cacaobewerker, geboren op 30-08-1888 te Baarn.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 23-02-1928 te Laren NH met Aleida KEULTJES, 39 jaar oud, geboren op 22-12-1888 te Zevenaar.

VIl    Hendrik (Hein) de GOOIJER (GOIJER), Landbouwer, geboren op 29-01-1852 te Blaricum. HN 65, gedoopt (RK) op 29-01-1852 te Blaricum. Doopget Alidis (Aaltje) Hendrikse Vos, overleden op 18-11-1921 te Blaricum op 69-jarige leeftijd. HN 65, zoon van Nicolaus (Klaas) de GOOIJER (zie Ve) en Alijdis (Aaltje) VOS.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 04-05-1886 te Blaricum met Fuisje ROKEBRAND, 43 jaar oud, geboren op 16-04-1843 te Blaricum. HN 62,, overleden op 23-05-1895 te Blaricum op 52-jarige leeftijd. HN 72, dochter van Jan ROKEBRAND en Lijsje VOS.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 10-09-1895 te Blaricum met Aaltje (Alida) RAVEN, 27 jaar oud, Landbouwster, geboren op 28-09-1867 te Blaricum. Gezinskaart 1920-1940, adres Kerklaan 11. Dochter van Hendrik RAVEN, Landbouwer, en Maria van den VEEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1. Alida Maria de GOOIJER, geboren op 15-06-1896 te Blaricum, gedoopt (RK) op 16-06-1896 te Blaricum (getuigen: Aaltje Heerschop), overleden op 09-05-1963 te Laren op 66-jarige leeftijd. Overleden in het St.Jansziekenhuis aldaar. Begraven op 13-05-1963 te Blaricum.
   2. Hendricus Nicolaus de GOOIJER, geboren op 06-11-1897 te Blaricum, gedoopt (RK) op 07-11-1897 te Blaricum (getuigen: Jansje Raven).
   3. Nicolaas de GOOIJER, geboren op 20-02-1899 te Blaricum, gedoopt (RK) op 20-02-1899 te Blaricum (getuigen: Jannetje de Jong vrouw van E. Raven), overleden op 28-08-1950 te Blaricum op 51-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1950 te Blaricum, op het R.K.Kerkhof.
   4. Maria Alida de GOOIJER, geboren op 02-07-1900 te Blaricum, gedoopt (RK) op 02-07-1900 te Blaricum (getuigen: Geertrudis Raven vrouw van Jan Puijk), overleden op 10-10-1900 te Blaricum, 100 dagen oud.
   5. Maria Margaretha de GOOIJER, geboren op 03-09-1901 te Blaricum, gedoopt (RK) op 03-09-1901 te Blaricum (getuigen: Geertrudis Raven echtgenote van Jan Puijk), overleden op 23-05-1977 te Lottum op 75-jarige leeftijd. Overleden in het 50ste jaar van haar kloosterleven als Zuster Asmara bij de Liefde zusters van de H.Carolus Borromeus te Maastricht.
   6. Margaretha Maria de GOOIJER, geboren op 12-08-1902 te Blaricum, gedoopt (RK) op 12-08-1902 te Blaricum (getuigen: Lijsje de Jong echtgenote van Jacob Raven). Vertrekt op 27 juli 1928 naar het St Elisabeth Klooster in Heijthuijsen.
   7. Petrus (Piet) de GOOIJER, Landbouwer. Geboren op 17-05-1904 te Blaricum, gedoopt (RK) op 17-05-1904 te Blaricum (getuigen: Mietje de Jong), overleden op 13-12-1967 te Lottum op 63-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1967 te Blaricum.
   8. Geertruda de GOOIJER, geboren op 01-09-1906 te Blaricum, gedoopt (RK) op 01-09-1906 te Blaricum. Doopget Teuntje de Jong ux J Raven. Vertrekt 04-04-1928 naar Kloosterorder in Maastricht.
   9. Elbertus de GOOIJER, melkventer, geboren op 12-09-1908 te Blaricum, gedoopt (RK) op 13-09-1908 te Blaricum (getuigen: Doortje Nagel), overleden op 18-02-1941 te Blaricum op 32-jarige leeftijd, begraven op 22-02-1941 te Blaricum.
   10. [Levenloos kind] de GOOIJER, geboren te Blaricum, overleden op 24-10-1905 te Blaricum. Levenloos geboren.

VIIa    Tijmen de GRAAF, landbouwer, wethouder, geboren op 28-03-1845 te Blaricum, gedoopt (rk) op 28-03-1845 te Blaricum (getuigen: Matje Teijmese de Saijer), overleden op 13-12-1923 te Blaricum op 78-jarige leeftijd, begraven op 17-12-1923 te Blaricum (RK.kerkhof). Tijmen was landbouwer en scharend Erfgooier maar daarnaast ook vele jaren wethouder en gedurende enige tijdvakken voorzitter van het Gemeentebestuur bij afwezigheid van een burgemeester. Hij was een actief man en genoot grote bekendheid zo was hij o.a. medeoprichter van de Coöperatieve Boerenleenbank en de Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappij. In de beginjaren van 1900 was hij "Meentmeester" tijdens de roerige tijden veroorzaakt door de opgerichte "Nieuwe partij van gerechtigde Erfgooiers" waarbij een dode was te betreuren. Bij de opening van het Gemeenlandshuis te Hilversum in 1917 ontving hij de gedenkpenning van de Erfgooiersvereniging Stad en Lande met het volgende opschrift: Het gemeenlandshuis gesticht in in het oorlogsjaar 1917. De voorzitter (E.Luden) aan T.de Graaf." Deze penning is thans in het bezit van zijn kleinzoon, Rinus de Graaf. Op de achterzijde van de penning staat de tweekoppige adelaar, het wapen van Stad en Lande van Gooiland. Zoon van Willem de GRAAF (zie VIa) en Petronella de ZAIJER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1872 te Blaricum met Aaltje Dirkse KOPPEN, 29 jaar oud, geboren op 28-04-1843 te Blaricum, overleden op 23-11-1928 te Blaricum op 85-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1928 te Blaricum, dochter van Theodorus (Dirk) COPPEN en Jannetje BORTSE. Tijmen en zijn vrouw Aaltje woonden in huisnr. 35 de boerderij waarin thans het restaurant "Merpatis" is gevestigd. (Achterom 7).
Uit dit huwelijk:
   1. Dirk, geboren op 23-05-1874 te Blaricum, gedoopt (rk) op 24-05-1874 te Blaricum (getuigen: Alida Koppen), gedoopt met de naam Theodorus, overleden op 14-06-1937 te Blaricum op 63-jarige leeftijd.
   2. Joanna, geboren op 31-05-1875 te Blaricum, gedoopt (rk) op 31-05-1875 te Blaricum (getuigen: Marritje Rigter), overleden op 07-02-1878 te Blaricum op 2-jarige leeftijd.
   3. Willem (zie VIIIa).
   4. Henricus, geboren op 05-08-1878 te Blaricum, gedoopt (rk) op 05-08-1878 te Blaricum (getuigen: Marritje J.Rigter), overleden te Blaricum.
   5. Jansje, geboren op 21-02-1880 te Blaricum, gedoopt (rk) op 22-02-1880 te Blaricum (getuigen: Pietje de Graaf (Willems dochter)), overleden op 11-10-1961 te Blaricum op 81-jarige leeftijd, begraven op 16-10-1961 te Blaricum.
   6. Pietje, geboren op 06-11-1884 te Blaricum, gedoopt (rk) op 06-11-1884 te Blaricum (getuigen: Klaasje de Graaf), overleden op 08-01-1985 op 100-jarige leeftijd, 100 jaar oud.

VIIb    Lambert de GRAAF, geboren op 06-10-1849 te Blaricum, gedoopt (rk) op 06-10-1849 te Blaricum (getuigen: Geerje Splind), overleden op 14-04-1919 te Blaricum op 69-jarige leeftijd, zoon van Willem de GRAAF (zie VIa) en Petronella de ZAIJER.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 12-06-1888 te Blaricum met Matje PUIK, 35 jaar oud, geboren op 05-09-1852, overleden op 01-06-1914 op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 65-jarige leeftijd op 18-11-1914 te Blaricum met Petronella Gijsbertha (Nel) KOPPEN, 36 jaar oud, geboren op 04-11-1878 te Blaricum, overleden op 26-01-1962 te Bussum op 83-jarige leeftijd, begraven op 30-01-1962 te Blaricum, dochter van Gijsbertus KOPPEN en Geertruida (Geertje) van 't KLOOSTER.
Uit het tweede huwelijk:
   1. Willem (zie VIIIb).
   2. Petronella Geertuida, geboren op 24-02-1917 te Blaricum, gedoopt op 25-02-1917 te Blaricum (getuigen: Klaasje de Graaf).
Gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 29-07-1971 te Blaricum (rk) met Arnoldus Nicolaus BROUWER, geboren circa 1915.
   3. Gijsbertus Wilhelmus (zie VIIIc).

VIIc    Hein de GRAAF (Hain Hap), geboren op 02-04-1866 te Blaricum, gedoopt (rk) op 02-04-1866 te Blaricum (getuigen: Matje de Zaaijer), overleden op 22-06-1941 te Blaricum op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem de GRAAF (zie VIa) en Petronella de ZAIJER.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12-05-1905 te Blaricum met Klaasje de GRAAF, 36 jaar oud, geboren op 14-10-1868, overleden op 03-11-1919 op 51-jarige leeftijd, (Dikke willemsdr.).
Uit dit huwelijk:
   1. Petronella (zie VIIId).
   2. Alijda (Alie) (zie VIIIe).

VIId    Maria de GOOIJER, geboren op 23-01-1875 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 126. Gedoopt (rk) op 24-01-1875 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 22-02-1908 te Naarden op 33-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de GOOIJER (zie VIb) en Cornelia de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-10-1900 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 11-10-1900 te Naarden (RK), get Cornelius de Gooijer en Matheus Snoek: Vidi in vintaliane prodecans Naarden 01-08-1901: met Thadeus SNOEK, Werkman, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. Matheus Cornelius, geboren te Naarden, gedoopt (RK) op 01-07-1903 te Naarden. Doopget, Elisabeth Snoek.
   2. Cornelius Matheus, geboren te Naarden, gedoopt (RK) op 22-02-1908 te Naarden. Doopget, Wilhelmus de Gooijer.

VIIe    Elbertus Wilhelmus (Albertus) de GOOIJER, Koster, Boer, geboren op 07-02-1879 te Naarden. Gijgelstraat 126, gedoopt (RK) op 07-02-1879 te Naarden (getuigen: Antonia Dorrestein), overleden op 29-03-1958 te Slagharen op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1958 te Slagharen, zoon van Cornelis de GOOIJER (zie VIb) en Wilhelmina DORRESTEIJN.
Gehuwd te Slagharen, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 30-05-1916 te Slagharen (RK) met Maria Aleida BUSSCHER (BUSKER), 29 jaar oud, geboren op 23-01-1887 te Slagharen (gezindte: RK), overleden op 26-03-1946 te Slagharen op 59-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1946.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis Gerardus (Kees) (zie VIIIf).
   2. Johanna Wilhelmina, geboren op 05-02-1919 te Slagharen (gezindte: RK).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-04-1941 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 01-05-1941 te Slagharen (RK) met Antonius Johannes HAVERKORT, 26 jaar oud, geboren op 24-07-1914 te Slagharen (gezindte: RK), overleden op 13-04-1972 te Swifterbant op 57-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1972 te Dronten.
   3. Wilhelmina Maria (Mina), geboren op 18-05-1920 te Slagharen (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-04-1944 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk op 19-04-1944 te Slagharen (RK) met Cornelis HELMICH, 29 jaar oud, geboren op 31-03-1915 te Slagharen (gezindte: RK), overleden op 24-10-1992 te Hardenberg op 77-jarige leeftijd, begraven op 28-10-1992 te Slagharen.
   4. Maria Cathrina, geboren op 24-03-1922 te Slagharen (gezindte: RK).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-01-1950 te Slagharen met Gerhardus Wencelaus BRUINS, 30 jaar oud, geboren op 21-09-1919 te Anerveen (gezindte: RK), overleden op 08-11-1990 te Erica op 71-jarige leeftijd, begraven te Slagharen.
   5. Cornelia Antonia (Corie), geboren op 05-11-1923 te Slagharen (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-02-1952 te Slagharen met Gerardus Hermanus SLEPERS, 28 jaar oud, geboren op 27-03-1923 te Slagharen (gezindte: RK).
   6. Gerrardus Johannes (Gerrit) (zie VIIIg).
   7. Alida Albertha Josephina, geboren op 29-03-1931 te Slagharen (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-03-1957 te Slagharen met Hendrikus Bernardus BEUKERS (gezindte: RK).
   8. Albertha Johanna Tresia, geboren op 15-10-1933 te Slagharen (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-11-1954 te Slagharen met Johannes Bernardus WELLEN, 24 jaar oud, geboren op 03-07-1930 (gezindte: RK).

VIIf    Gerardus de GOOIJER, vuilnisman, doodgraver, geboren op 12-02-1881 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 126, gedoopt (RK) op 12-02-1881 te Naarden (getuigen: Johanna Ruisendaal), overleden op 07-02-1980 te Naarden op 98-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de GOOIJER (zie VIb) en Wilhelmina DORRESTEIJN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-08-1910 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 24-08-1910 te Naarden (RK) met Berdina Johanna HARTONG, 28 jaar oud, geboren op 21-05-1882 te Naarden, gedoopt (RK) te Naarden, overleden op 06-06-1952 te Naarden op 70-jarige leeftijd, dochter van Theodorus Jacobus HARTONG en Alida ERNST.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis Theodorus Antonius, Timmerman, geboren op 03-12-1911 te Naarden, gedoopt (RK) op 03-12-1911 te Naarden (getuigen: C.de Gooijer en W.Dorresteijn), overleden op 20-07-1989 te Naarden op 77-jarige leeftijd. Is overleden aan een hartaanval op een bankje aan de bedekte weg te naarden, begraven te Naarden.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 23-05-1945 te Naarden (RK) met Jacoba Hendrika van HARMELEN, 35 jaar oud, geboren op 23-01-1910 te Bussum (gezindte: RK), overleden op 11-05-1984 te Naarden op 74-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
   2. Theodorus Gerardus, geboren op 19-10-1914 te Naarden, gedoopt (RK) op 19-10-1914 te Naarden. Doopget,Anna v.d.Geer-Hartong, Bussumerstr 206, overleden op 29-11-1914 te Naarden, 41 dagen oud, begraven op 03-12-1914.
   3. Alida Wilhelmina (zie VIIIh).
   4. Wilhelmina Antonia (zie VIIIi).

VIIg    Antonia de GOOIJER, geboren op 26-03-1890 te Naarden. Geboorteadres: Gijgelstraat 142. Gedoopt (RK) op 27-03-1890 te Naarden (getuigen: Johanna Dorresteijn), overleden op 11-04-1982 te Naarden op 92-jarige leeftijd, begraven te Naarden, dochter van Cornelis de GOOIJER (zie VIb) en Wilhelmina DORRESTEIJN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-04-1920 te Naarden met Louis Hendrik ZEGWAARD, 26 jaar oud, o.a. Directeur zout fabriek, geboren op 05-01-1894 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 22-09-1946 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. Anna.w.m. Geboren op 15-03-1921 (gezindte: RK), overleden op 02-06-1991 te Naarden op 70-jarige leeftijd, begraven te Naarden.

VIIh    Emma Maria de GOOIJER, geboren op 04-01-1880 te Naarden. Geboorteadres: Kortemarktstraat 354. Gedoopt (RK) op 04-01-1880 te Naarden (getuigen: Clasina Krijnen), dochter van Hendrikus (Hendrik) de GOOIJER
(zie VId) en Cornelia KRIJNEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-06-1904 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 14-06-1904 te Naarden (RK). Get Henricus de Gooijer en Matheus Snoek: met Joannes Gerardus SNOEK, Veehouder, geboren te Amsterdam (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. Elisabeth Maria, geboren op 30-01-1908 te Naarden, gedoopt (RK) op 30-01-1908 te Naarden. Doopget, Elisabeth Snoek.
   2. Hendrika Gijsbertus Frederica, geboren op 01-08-1909 te Naarden, gedoopt (RK) op 01-08-1909 te Naarden. Doopget, Bertha de Gooijer.
   3. Mathaus Hendrikus, geboren op 15-04-1911 te Naarden, gedoopt (RK) op 16-04-1911 te Naarden. Doopget, Maria Snoek.
   4. Henricus Wilhelmus, geboren op 09-12-1912 te Naarden, gedoopt (RK) op 11-12-1912 te Naarden. Doopget, Cornelia de Gooijer-Krijnen.
   5. Maria, geboren op 13-08-1914 te Naarden, gedoopt (RK) op 13-08-1914 te Naarden. Doopget, Matheus Snoek en Gesina Zwaan.
   6. Wilhelmus Joannes, geboren op 05-05-1916 te Naarden, gedoopt (RK) op 05-05-1916 te Naarden. Doopget, Maria de Gooijer-Hagen.
   7. Emma Maria, geboren op 10-12-1917 te Naarden, gedoopt (RK) op 11-12-1917 te Naarden. Doopget, Elisabeth Snoek.

VIIi    Wilhelmus de GOOIJER, melkventer, geboren op 06-01-1886 te Naarden. Geboren op de Wijde Marktstraat 399 te Naarden. Gedoopt (RK) op 07-01-1886 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 04-03-1960 te Naarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 08-03-1960 te Naarden, zoon van Hendrikus (Hendrik) de GOOIJER
(zie VId) en Cornelia KRIJNEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-01-1914 te Kortenhoef met Maria HAGEN, 26 jaar oud, geboren op 17-01-1887 te Kortenhoef, overleden op 02-10-1968 op 81-jarige leeftijd, begraven te Naarden, dochter van Hendrik HAGEN en Wilhelmina van KOELEN.
Uit dit huwelijk:
   1. Henricus Wilhelmus, geboren op 01-12-1914 te Naarden, gedoopt (RK) op 02-12-1914 te Naarden (getuigen: Cornelia de Gooijer-Krijnen).
   2. Wilhelmus Henricus, geboren op 25-01-1916 te Naarden, gedoopt (RK) op 25-01-1916 te Naarden (getuigen: Wilhelmina Hagen-Koelen,S Graveland).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-09-1936 te Naarden met Eva BODEN, geboren te Magelang ? [Eva Boden 17 jr * Magelang won Naarden,dv Berend Hermanus Boden 45 jr en Ali Mak +- 41 jr zonder beroep won Naarden,de ouders van de bruid beide alhier tegenwoordig terwijl de ouders van de Bruidegom hunne toestemming verleende blijkens de hierbij overlegde authentieke akte,moeder van de bruid verklaarde niet te kunnen tekenen aangezien zij zulks niet heeft geleerd].
   3. Cornelia Wilhelmina, geboren op 23-06-1917 te Naarden, gedoopt (RK) op 24-06-1917 te Naarden (getuigen: Wilhelm de Gooijer en Emma Maria Krijnen uit Naarden).

VIIj    Hermanus (Herman) de GOOIJER, voorman, geboren op 25-08-1890 te Naarden. Geboren op de Wijde Marktstraat 399 te Naarden. Gedoopt (RK) op 25-08-1890 te Naarden (getuigen: Clasina Krijnen), overleden op 15-04-1967 te Hilversum op 76-jarige leeftijd, begraven op 18-04-1967 te Naarden. Drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, hoofdopzichter van Stad en Lande van Gooiland. Zoon van Hendrikus (Hendrik) de GOOIJER
(zie VId) en Cornelia KRIJNEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-08-1921 te Naarden met Johanna Ferdinanda van der KOLF, 24 jaar oud, geboren op 22-01-1897 te Amsterdam, overleden op 03-03-1978 op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. Hendrik Herman (Henk), geboren op 26-05-1922 te Naarden (gezindte: RK).
   2. Cornelia Johanna (Corrie), kloosterzuster, geboren op 30-04-1924 te Naarden (gezindte: RK).
   3. Ferdinanda Maria Wilhelmina, geboren op 31-08-1928 te Hilversum (gezindte: RK).
   4. Johannes Jacobus (Hans), geboren op 07-01-1930 te Hilversum (gezindte: RK). Woont in Nieuw-Zeeland.
   5. Carel Clemens, geboren op 20-10-1932 te Hilversum (gezindte: RK).

VIIk    Wilhelmus de GOOIJER, Schoenmaker, geboren op 03-04-1879 te Naarden. Geboorteadres: Vitusstraat 100. Gedoopt (RK) op 03-04-1879 te Naarden (getuigen: Gijsbertha Bitterling), zoon van Jacobus (Jacob) de GOOIJER (zie VIe) en Maria BITTERLING.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-10-1911 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 25-10-1911 te Naarden (RK). Get in de Kerk zijn Cornelio Heegius en Bernardo Boerenbach: met Elisabeth Cornelia VRAKKING, 29 jaar oud, geboren op 01-03-1882 te Naarden (gezindte: RK), overleden op 23-04-1962 op 80-jarige leeftijd, begraven te Naarden, dochter van Anthonius VRAKKING en Jacoba Wilhelmina van OOSTVEEN.
Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus Wilhelmus Anthonius, geboren op 25-03-1920 te Naarden.

VIIl    Joannes Wilhelmus de GOOIJER, geboren op 09-03-1885 te Huizen, gedoopt (RK) op 09-03-1885 te Blaricum (getuigen: Joanna Bitterling (uit Hoogland)), overleden op 25-03-1968 te Naarden op 83-jarige leeftijd. Woont voor 23-07-1912 in Helmond. Zoon van Jacobus (Jacob) de GOOIJER (zie VIe) en Maria BITTERLING.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-07-1912 te Bussum met Alida HILHORST, 24 jaar oud, geboren op 23-07-1888 te Amsterdam, overleden op 19-01-1954 op 65-jarige leeftijd, begraven te Naarden, dochter van Johannes HILHORST, Wisselwachter, en Hendrika BOERSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. Herica Maria, geboren te Naarden, gedoopt (RK) op 29-10-1914 te Naarden (getuigen: Cornelia de Gooijer-Krijnen).

VIIm    Maria Emma de GOOIJER, geboren op 21-06-1888 te Naarden. Geboorteadres: Regenboogstraat 460. Gedoopt (RK) op 21-06-1888 te Naarden (getuigen: Cornelia Krijnen), overleden op 07-07-1961 te Bussum op 73-jarige leeftijd, begraven op 10-07-1961 te Naarden, dochter van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-09-1914 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 29-09-1914 te Naarden (RK). Getuigen in de Kerk Fredinand Marquenie en Herman de Gooijer. Echtgenoot is Henri Nicolas Louis MARQUENIE, 23 jaar oud, Procuratie houder Werkzaam bij de uitgeverij Paul Brand, geboren op 14-05-1891 te Leiden, gedoopt (RK) op 14-05-1891 te Leiden, overleden op 28-09-1964 op 73-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1964 te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. Fredericus Joannes Henricus, geboren op 12-08-1916 te Naarden, gedoopt (RK) op 13-08-1916 te Naarden (getuigen: Clasina Francesca Wilhelmina Marquenie-Wennekers), overleden op 01-12-1916 te Naarden, 111 dagen oud.
   2. Fredericus Joannes Henricus (Fred), geboren op 20-07-1917 te Naarden, gedoopt (RK) op 21-07-1917 te Naarden.
   3. Johannes Frediricus Marie (Jan), adjunct-directeur Chemische Fabriek Naarden, geboren op 27-05-1921 te Naarden.
Gehuwd met Christina Johanna van SPANNING, geboren circa 1921.
   4. Francina Clazina Maria (Frans), geboren op 26-11-1924 te Naarden.
Gehuwd met Cornelis (Kees) van LUYK, geboren circa 1925.
   5. Henri, geboren 1928 te Naarden, overleden 1928 te Naarden. Was bij overlijden ca. zes weken oud.

VIIn    Hermanus Wilhelmus de GOOIJER, veehouder, geboren op 20-01-1892 te Naarden, gedoopt (RK) op 21-01-1892 te Naarden (getuigen: Cornelia Krijnen), overleden op 26-03-1980 te Naarden op 88-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1980 te Naarden, zoon van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-01-1920 te Bussum met Maria Wendelina POST, 30 jaar oud, geboren op 17-08-1889 te Bussum (gezindte: RK), overleden op 17-02-1963 te Laren op 73-jarige leeftijd, begraven op 21-02-1963 te Naarden, dochter van Nicolaas POST en Johanna MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1. Johannes, geboren 1921 te Naarden, overleden 1931 te Naarden.
   2. Johanna, geboren op 29-12-1922 te Naarden.
   3. Clazina, geboren op 31-10-1924 te Naarden.
   4. Cornelia, geboren op 19-11-1926 te Naarden.
   5. Nicolaas, geboren op 14-08-1930 te Naarden. Tot Priester gewijd in de Kathedrale Kerk te Utrecht op 19-07-1959. Eerste H Mis te Naarden 26-07-1959.
   6. Franciscus Jozef Johannes (zie VIIIj).

VIIo    Cornelia Johanna de GOOIJER, geboren op 16-09-1898 te Naarden, gedoopt (RK) op 17-09-1898 te Naarden (getuigen: Cornelia Krijnen), overleden op 03-12-1930 te Bussum op 32-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1930 te Naarden, dochter van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1925 te Naarden met Mathias (Tijs) GOMMERS, 31 jaar oud, agent van Politie, geboren op 21-10-1893 te Heumen (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. Willy (gezindte: RK).
   2. Jan (gezindte: RK).
   3. Gerard (gezindte: RK).

VIIp    Wilhelmus Hermanus (Wim) de GOOIJER, veehouder, zuivelhandelaar, geboren op 18-08-1900 te Naarden, gedoopt (RK) op 19-08-1900 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 24-03-1981 te Naarden op 80-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1981 te Naarden, zoon van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-04-1930 te Naarden met Martha RUITER, 29 jaar oud, geboren op 26-03-1901 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 28-11-1977 op 76-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. Johannes Wilhelmus (Jan), geboren op 08-04-1931.
   2. Johanna Clasina Maria (Nans), geboren op 21-05-1932.
   3. Wilhelmus Johannes (Wim), geboren op 24-01-1934.
   4. Clasina Josepha (Ina), geboren op 06-03-1935.
   5. Martha Alida, geboren op 15-01-1937.
   6. Maria Petronella (Riet), geboren op 23-05-1941.

VIIq    Lambertus Johannes (Bep) de GOOIJER, Zuivelhandelaar. Geboren op 26-01-1903 te Naarden, gedoopt (RK) op 27-01-1903 te Naarden (getuigen: Alida de Gooijer), overleden op 01-12-1989 te Bussum op 86-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1989 te Naarden, zoon van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-10-1929 te Naarden (RK) met Ida Hendrika van EIJDEN, 29 jaar oud, geboren op 22-01-1900 te Naarden (gezindte: RK), overleden op 09-07-1993 op 93-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. Clasina J.J. (Inie), geboren op 07-08-1930 te Naarden.
   2. Cornelis Johannes (Kees) (zie VIIIk).
   3. Ida C.M. Geboren op 12-07-1933 te Naarden.
   4. Cornelia J. (Corrie), geboren op 05-08-1935.
   5. Hendrika J.E. (Henny), geboren op 25-02-1937 te Naarden.
   6. Emma C.A. (Emmy), geboren op 02-08-1939 te Naarden. Woonde volgens de 12e Volkstelling uit 1947 op het Ruijsdaalplein 27.
   7. Ria, geboren te Naarden.

VIIr    Johanna Hendrika (Annie) de GOOIJER, geboren op 18-08-1905 te Naarden, gedoopt (RK) te Naarden, overleden op 23-10-1980 te Fazenda Holambra brazilie op 75-jarige leeftijd, begraven te Fazenda Holambra brazilie. Annie vertrekt op 25-04-1919 naar Maastricht (Boschstraat 69). Dochter van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1931 te Naarden met Charles Jacqae Jean HOGEBOOM, [Trouw act no 9,Wilhelmus Theodorus Hogeboom 52 jr Handelsreiziger als volmachtigde van Charl Jacques Jean Hogenboom 24 jr Planter Geb Zwollerkacpel? en Won op de Onderneming Liberta nabij Tebing? Tinggi? Nederlands Indie zn van Wilhelmus Theodorus Hogenboom en Aleid Catharina Maria Aver?].
Uit dit huwelijk:
   1. Hans.
   2. Charly.
   3. Frans.
   4. Paul.

VIIs    Johannes Jacobus de GOOIJER, Zuivelhandelaar, geboren op 14-08-1909 te Naarden, gedoopt te Naarden, overleden op 25-07-1998 te Blaricum op 88-jarige leeftijd. In het streekziekenhuis "Gooi-Noord". Begraven op 28-07-1998 te Naarden, zoon van Joannes (Jan) de GOOIJER (zie VIh) en Clasina (Klaasje) KRIJNEN, veehoudster.
Gehuwd met Johanna Hendrika (Annie) IKING, geboren op 04-09-1915 te Bussum (gezindte: RK), overleden op 04-02-1972 op 56-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. Johannes Bernardus Jacobus (Jan), geboren op 21-07-1937 te Naarden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-12-1966. Het juiste trouwjaar is niet bekend vermoedelijk 1966. Echtgenote is Anneke KOK, geboren circa 1937.
   2. Bernardus Johannes (Ben), geboren op 05-10-1938 te Naarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1964 te Naarden. Vermoedelijk trouwjaar is 1964. Echtgenote is Ria van ZADELHOFF, geboren circa 1938.
   3. Franciscus Josephus H. (Frans), geboren op 19-03-1940 te Naarden.
Gehuwd met Nelleke KOENDERS, geboren circa 1940.
   4. Bertha Clasina Johanna (Bertij), geboren op 01-08-1941 te Naarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1965 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 19-04-1966 te Naarden (St.Vitus-kerk) met Ton NADORP, geboren circa 1941.
   5. Clasina Theodora (Ineke), geboren op 06-09-1945 te Naarden.
Gehuwd mei 1967 met Aalt van der GREFT, geboren circa 1945.
   6. Herman Maria, geboren op 09-05-1946 te Naarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-10-1969 te Naarden. Vermoedelijk in 1969 getrouwd. Echtgenote is Mildred JANSEN, geboren circa 1946.
   7. Johanna Hendrika Maria (Anna), geboren op 30-10-1953 te Naarden.
Samenwonend 1996 met René BOIN, geboren circa 1953.

VIIt    Wilhelmus Hermanus KRIJNEN, geboren op 17-10-1885 te Naarden. St Vitusstraat 127, gedoopt (RK) op 17-10-1885 te Naarden (getuigen: Wilhelmina Dorresteijn), overleden op 21-08-1970 te Hilversum op 84-jarige leeftijd, zoon van Lambertus (Lambert) KRIJNEN, landbouwer, veehouder, en Aleidis (Aleida) (Aaltje) de GOOIJER (zie VIi).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-10-1910 met Egberta de BEER, 26 jaar oud, geboren op 27-05-1884 te Bussum, overleden op 31-01-1931 te Bussum op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 25-01-1933 te Hilversum met Cornelia van der DONK, 41 jaar oud, geboren op 22-02-1891 te Hilversum, overleden op 14-09-1949 te Bussum op 58-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Wilhelmus Johannes (Wim), geboren op 16-11-1916 te Ankeveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-06-1941 te Bussum met Lamberta Geertruida Maria RUISENDAAL, 28 jaar oud, geboren op 27-05-1913 te Bussum, overleden op 25-12-1995 te Bussum op 82-jarige leeftijd, dochter van Tijmen RUISENDAAL en Grietje HEERSCHOP.

VIIu    Elisabeth KOPPEN, geboren op 04-07-1885 te Blaricum, dochter van Hermanus (Harmen) KOPPEN, landbouwer, en Joanna (Jannetje) de GOOIJER (zie VIj).
Gehuwd . Echtgenoot is Richardus (Rijk) de GOOIJER, Postbode, geboren op 08-07-1877 te Blaricum, gedoopt (RK) op 08-07-1877 te Blaricum (getuigen: Marretje Bakker), overleden op 12-10-1964 te Amersfoort op 87-jarige leeftijd, begraven op 15-10-1964 te Hilversum. Rijk werd begraven op de begraafplaats St.Barbara te Hilversum. Volgens de gezinskaart 1920-1940 luide het toenmalige woonadres: Brinklaan 9 Blaricum. Het gezin vertrekt op 10-11-1938 naar Hilversum. Zoon van Hendrik de GOOIJER, veehouder (1909), losarbeider, en Jannetje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. Johanna, geboren op 10-12-1920 te Blaricum, gedoopt (RK) op 10-12-1920 te Blaricum (getuigen: Johanna de Gooijer uit Bussum).
   2. Hermanus Henricus (Herman), geboren op 25-02-1922 te Blaricum, gedoopt (RK) op 25-02-1922 te Blaricum (getuigen: Sophia de Gooier [Bussum]), overleden op 25-03-1922 te Blaricum, 28 dagen oud.
   3. Hermanus, geboren op 26-02-1923 te Blaricum, gedoopt (RK) op 26-02-1923 te Blaricum (getuigen: Hendrica de Gooier).
   4. Hendrik [Henricus], geboren op 29-03-1924 te Blaricum, gedoopt (RK) op 29-03-1924 te Blaricum (getuigen: Sophia de Gooijer), overleden op 10-04-1924 te Blaricum, 12 dagen oud.

VIIIa    Willem de GRAAF, geboren op 21-02-1877 te Blaricum, gedoopt (rk) op 21-02-1877 te Blaricum (getuigen: Naatje de Graaf), overleden op 20-01-1962 te Blaricum op 84-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1962 te Blaricum, zoon van Tijmen de GRAAF (zie VIIa) en Aaltje Dirkse KOPPEN.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-11-1913 met Alida ROKEBRAND, 24 jaar oud, geboren op 01-01-1889 te Blaricum, overleden op 06-02-1973 te Blaricum op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-02-1973 te Blaricum, dochter van Jacobus ROKEBRAND, landbouwer, en Maria de JONG. Willem, bode van beroep, werd ook wel Bode de Graaf genoemd ter onderscheid van zijn twee naamgenoten die in de volksmond Willem van het Hek en Hollywood werden genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1. Alida, geboren op 29-09-1914 te Blaricum, gedoopt (rk) op 30-09-1914 te Blaricum (getuigen: Joanna (Jansie) de Graaf), overleden op 31-10-1918 te Blaricum op 4-jarige leeftijd. Overleden aan de Spaanse griep.
   2. Maria, geboren op 15-01-1916 te Blaricum, gedoopt (rk) op 15-01-1916 te Blaricum (getuigen: Gijsberta Rokebrand), overleden op 27-05-1995 op 79-jarige leeftijd.
   3. Jacoba (zie IXa).
   4. Alida, geboren op 30-04-1919 te Blaricum, gedoopt (rk) op 30-04-1919 te Blaricum (getuigen: Joanna de Graaf (Jansie)).
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 26-04-1962 te Blaricum (rk) met Henricus (Henk) van de KLEY, 38 jaar oud, geboren op 01-10-1923 te Amersfoort.
   5. Timotheus Jacobus (zie IXb).
   6. Gijsbertus Maria, geboren op 07-12-1925 te Blaricum, gedoopt (rk) op 07-12-1925 te Blaricum (getuigen: Maria Rigter, weduwe van L.Rokebrand).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 26-02-1957 te Blaricum (St.Vituskerk) met Bets A.M. VOS, 23 jaar oud, geboren op 02-11-1933 te Blaricum, dochter van Jacobus (Jaap) VOS, brandstoffenhandelaar, en Maria Euphemia WOLKEN.
   7. Marinus Wilhelmus (zie IXc).

VIIIb    Willem de GRAAF, huzaar (1936-1940), beroepsmilitair, geboren op 02-01-1916 te Blaricum. Willem werd geboren in het huis Raadhuisstraat 9. Gedoopt (rk) op 03-01-1916 te Blaricum (getuigen: Jansje Tijmen de Graaf). Doopnamen: Wilhelmus Gijsberthus Hyacinthus. Overleden op 03-08-2003 te Arnhem op 87-jarige leeftijd. In 1936 werd Willem als dienstplichtige ingelijfd bij het 1ste Regiment Huzaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) was hij van september '44 tot augustus '45 lid van de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten). Hij nam na de bevrijding dienst als oorlogsvrijwilliger en vertrok eind 1945 na een militaire training in Engeland naar Indië. Na zijn terugkeer in 1950 nam hij dienst bij de Koninklijke Luchtmacht. Kort daarna werd hij overgeplaatst naar het Regiment van Heutz en ging hij met het Nederlands detachement Verenigde Naties naar Korea, waar hij twee periodes diende. Tot zijn eervol ontslag met de rang van Adjudant Onderofficier in 1975, diende hij weer bij de Koninklijke Luchtmacht. Sedert 1994 woonde hij in "Bronbeek" een militair verzorgingstehuis van de KNIL in Velp bij Arnhem. Op 3 augustus 2003 is hij aldaar overleden en met militaire eer werd hij uitgeleide gedaan naar zijn laatste rustplaats. De kist was gedekt met de rood-wit-blauwe vlag waarop een vijftal militaire onderscheidingen lagen. Zoon van Lambert de GRAAF (zie VIIb) en Petronella Gijsbertha (Nel) KOPPEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24-10-1939 te Blaricum (rk) met Jacoba Maria COLIJN, geboren circa 1916.
Uit dit huwelijk:
   1. Bertie, geboren op 17-11-1940.

VIIIc    Gijsbertus Wilhelmus de GRAAF, geboren op 16-01-1918 te Blaricum, gedoopt (rk) op 16-01-1918 te Blaricum (getuigen: Antje Koppen uit Laren), zoon van Lambert de GRAAF (zie VIIb) en Petronella Gijsbertha (Nel) KOPPEN.
Gehuwd voor de kerk te Blaricum met Elfriede MUNCH, geboren op 11-04-1925.
Uit dit huwelijk:
   1. Paul (zie IXd).
   2. Rob (zie IXe).
   3. Astrid, geboren op 29-03-1957 te Laren NH.
   4. Alfons (zie IXf).

VIIId    Petronella de GRAAF, geboren op 09-04-1907 te Blaricum, gedoopt (rk) op 09-04-1907 te Blaricum, overleden op 21-12-1990 op 83-jarige leeftijd, dochter van Hein de GRAAF (Hain Hap) (zie VIIc) en Klaasje de GRAAF.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-08-1932 met Gijs GOES, 22 jaar oud, geboren op 15-11-1909 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. Gijsbertus (Bertus) (zie IXg).

VIIIe    Alijda (Alie) de GRAAF, geboren op 17-04-1909 te Blaricum, gedoopt (rk) op 18-04-1909 te Blaricum (getuigen: Geertje de Graaf de vrouw van J.Vos), dochter van Hein de GRAAF (Hain Hap) (zie VIIc) en Klaasje de GRAAF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1935 met Gerardus Hermanus (Gerrit) EGGENKAMP, 27 jaar oud, geboren op 21-04-1908 te Eemnes, overleden op 19-06-1991 op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. Clasina (Ien), geboren op 05-09-1937.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-08-1966 met Hans Ulrich (Ulli) EBERHARD, 29 jaar oud, geboren op 28-10-1936.
   2. Hendrikus Wilhelmus (Henk) (zie IXh).
   3. Margaretha Clasina (Greet) (zie IXi).
   4. Hendrikus Gerardus Gijsbertus (Harry), geboren op 18-07-1942 te Blaricum, overleden op 04-12-1945 te Laren NH op 3-jarige leeftijd, begraven op 07-12-1945 te Blaricum.
   5. Alida Petronella (Lida) (zie IXj).
   6. Wilhelmus Marinus Nicolaas (Wim) (zie IXk).
   7. Petronella Gerarda Marijke (Elly) (zie IXl).

VIIIf    Cornelis Gerardus (Kees) de GOOIJER, geboren op 08-06-1917 te Slagharen (gezindte: RK), overleden op 16-04-1982 te Zwolle op 64-jarige leeftijd, begraven te Slagharen, zoon van Elbertus Wilhelmus (Albertus) de GOOIJER (zie VIIe) en Maria Aleida BUSSCHER (BUSKER).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-05-1948 te Hardenberg, gehuwd voor de kerk te Slagharen (RK) met Elisabeth Geertruida Johanna van der MOST, 27 jaar oud, geboren op 16-06-1920 te Slagharen.
Uit dit huwelijk:
   1. Aleida Maria Johanna (Leidy) (zie IXm).
   2. Antonius Benediktus Maria, geboren op 16-08-1953 te Slagharen (gezindte: RK).
   3. Albertus Wilhelmus Jozef (zie IXn).
   4. Gerardus Antonius Maria (zie IXo).
   5. Maria Helena Geertruida (zie IXp).
   6. Johannes Gerardus Maria, geboren op 23-10-1960 te Slagharen (gezindte: RK).
   7. Cornelis Gerardus Maria, geboren op 27-07-1962 te Slagharen (gezindte: RK).
   8. Jozef Bernardus Maria (zie IXq).
   9. Elisabeth Alida Maria, geboren op 05-03-1965 te Slagharen (gezindte: RK).

VIIIg    Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER, geboren op 09-10-1926 te Slagharen (gezindte: RK), zoon van Elbertus Wilhelmus (Albertus) de GOOIJER (zie VIIe) en Maria Aleida BUSSCHER (BUSKER).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1951 te Slagharen met Maria Geertruida (Truus) PIEPER, 22 jaar oud, geboren op 21-01-1929 te Slagharen (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. Aleida Maria (zie IXr).
   2. Maria Aleida (zie IXs).
   3. Albertus William (zie IXt).
   4. Johannes Gerrardus, geboren op 28-06-1957 te Lestock (Canada).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-07-1986 te Saskatoon (Canada) met Joyce Anne SOKOLOSKI, 29 jaar oud, geboren op 02-02-1957 te Rosthern Sask (Canada).
   5. Edward Josph (zie IXu).
   6. Henry Cornelius (zie IXv).
   7. Ronald Christopher (zie IXw).
   8. Carolyn Ann (zie IXx).

VIIIh    Alida Wilhelmina de GOOIJER, geboren op 20-11-1915 te Naarden, gedoopt (RK) op 20-11-1915 te Naarden (getuigen: Cornelia de Gooijer), dochter van Gerardus de GOOIJER (zie VIIf) en Berdina Johanna HARTONG.
Ondertrouw te Naarden, gehuwd te Naarden met Johannes Petrus KOOPMANSCHAP, geboren te Naarden, overleden op 30-07-1985 te Naarden.
Uit dit huwelijk:
   1. Ida, geboren te Naarden.
   2. Dinie, geboren te Naarden.
   3. Joke, geboren te Naarden.
   4. Anneke, geboren te Naarden.

VIIIi    Wilhelmina Antonia de GOOIJER, geboren op 17-02-1918 te Naarden, gedoopt (RK) op 17-02-1918 te Naarden. Doopget, Joannes v.d.Geer en Antonia de Gooijer, overleden op 07-07-1995 te Bennebroek op 77-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1995 te Bussum, dochter van Gerardus de GOOIJER (zie VIIf) en Berdina Johanna HARTONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-10-1941 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 01-10-1941 te Naarden (RK) met Thomas Gerardus van GOG, 26 jaar oud, Schoenmaker/Gasfitter, geboren op 20-11-1914 te Ilpendam, overleden op 08-02-1975 te Bussum op 60-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1975 te Bussum.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerardus Adrianus, Tegelzetter, geboren op 03-12-1942 te Bussum (gezindte: RK).
   2. Petronella Berdina Wilhelmina, geboren op 03-05-1944 te Bussum (gezindte: RK).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-06-1970 te Bussum met Cornelis Jacobus Johannes (Cor) KRIJNEN, 28 jaar oud, schilder en behanger, geboren op 19-10-1941 te Bussum, zoon van Cornelis KRIJNEN, bakker, sigarenwinkelier, chauffeur, fabrieksarbeider en portier bij Bensdorp, en Johanna Aleida ARENDSEN.
   3. Berdina Alida Jacoba, geboren op 24-03-1946 te Bussum (gezindte: RK).
   4. Wilhelmina Catharina, geboren op 06-09-1947 te Bussum (gezindte: RK).
   5. Theodorus Antonius, Schilder, geboren op 11-12-1949 te Bussum (gezindte: RK).
   6. Antonia Jacoba, geboren op 09-07-1953 te Bussum (gezindte: RK).
   7. Antonius Johannes, magazijnchef/chauffeur, geboren op 10-04-1957 te Bussum (gezindte: RK).
   8. Helena, geboren op 15-10-1963 te Bussum (gezindte: RK).

VIIIj    Franciscus Jozef Johannes de GOOIJER, constructeur (werktuigbouw), geboren op 25-04-1933 te Naarden (gezindte: RK), zoon van Hermanus Wilhelmus de GOOIJER (zie VIIn) en Maria Wendelina POST.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 27-11-1964 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 27-11-1964 te Naarden (RK) met Anna Maria STALLMANN, 25 jaar oud, geboren op 02-08-1939 te Bussum, overleden op 19-03-1972 te Naarden op 32-jarige leeftijd, begraven te Naarden.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 17-05-1974 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 07-06-1974 te Utrecht met Mechtelina Wilhelmina Catharina van ARNHEM, 40 jaar oud, geboren op 21-08-1933 te Zuilen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Marjolein Fransisca, geboren op 13-08-1965 te Naarden.
   2. Nicolette Maria (zie IXy).
Uit het tweede huwelijk:
   3. Kim, geboren op 24-03-1975 te Naarden.

VIIIk    Cornelis Johannes (Kees) de GOOIJER, geboren op 06-07-1932 te Naarden, zoon van Lambertus Johannes (Bep) de GOOIJER (zie VIIq) en Ida Hendrika van EIJDEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1956 te Naarden met Johanna Cornelia Agatha Maria (Anny) WEERDENBURG, 20 jaar oud, geboren op 02-06-1935 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelia Maria (Corry), geboren op 13-03-1957 te Hamilton, Ontario (Canada).
   2. Ida mary, geboren op 19-03-1960 te Hamilton, Ontario (Canada).
   3. Lambert John (Bert) (zie IXz).
   4. Annette Mary, geboren op 22-02-1964 te Hamilton, Ontario (Canada).
   5. Mary Ann, geboren op 26-10-1966 te Hamilton, Ontario (Canada).
   6. Nangy Maria, geboren op 24-11-1969 te Hamilton, Ontario (Canada).

IXa    Jacoba de GRAAF, geboren op 25-09-1917 te Blaricum, gedoopt (rk) op 25-09-1917 te Blaricum (getuigen: Maria Rokebrand), dochter van Willem de GRAAF (zie VIIIa) en Alida ROKEBRAND.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-05-1944 te Blaricum (rk) met Herman Petrus de KLERK, 30 jaar oud, geboren op 05-12-1913 te Blaricum, gedoopt (rk) op 05-12-1913 te Blaricum (getuigen: Cornelia de Klerk uit Steenberghen), zoon van Cornelis de KLERK en Antonia de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelis Wilhelmus Maria (Cor) (zie Xa).
   2. Alida Antonia Maria (Lia) (zie Xb).
   3. Wilhelmus Cornelis Maria (Wim) (zie Xc).
   4. Antonius Gijsbertus Maria (Ton) (zie Xd).
   5. Maria Johanna Theresia (Mary) (zie Xe).
   6. Johannes Vitus Maria (Hans) (zie Xf).
   7. Timotheus Josephus Maria (Theo), geboren op 30-08-1954 te Blaricum, gedoopt (rk) op 30-08-1954 te Blaricum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-01-1981 met Wilma BAKKER, 21 jaar oud, geboren op 06-06-1959.
   8. Alexis Herman Maria (Lex) (zie Xg).

IXb    Timotheus Jacobus de GRAAF, geboren op 13-06-1921 te Blaricum, gedoopt (rk) op 13-06-1921 te Blaricum (getuigen: Pietje de Graaf), overleden op 03-03-1984 op 62-jarige leeftijd, zoon van Willem de GRAAF (zie VIIIa) en Alida ROKEBRAND.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 08-09-1953 te Hilversum (rk), (St.Vituskerk) met Evertdina (Dien) WILDENBURG, 30 jaar oud, geboren op 05-05-1923 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1. Wilhelmus, geboren op 09-11-1957 te Hilversum.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-07-1995 te Melbourne (Australië) met Bernadette WILDENBURG, 47 jaar oud, geboren op 22-06-1948 te Hilversum.

IXc    Marinus Wilhelmus de GRAAF, geboren op 27-04-1929 te Blaricum, gedoopt (rk) op 27-04-1929 te Blaricum (getuigen: Lamberta Rokebrand als plaatsvervangster voor Maria Raven), zoon van Willem de GRAAF (zie VIIIa) en Alida ROKEBRAND.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1955 te Laren NH, gehuwd voor de kerk op 23-05-1956 te Laren NH (rk), (St.Jansbasiliek) met Johanna Petronella (An) KOK, 22 jaar oud, geboren op 21-11-1932 te Laren NH.
Uit dit huwelijk:
   1. Alette (Letty) (zie Xh).
   2. Rosalinde (Rosemarijn) (zie Xi).
   3. Johanna (Janneke) (zie Xj).
   4. Norbertus (Bart) (zie Xk).
   5. Paulus (Paul) (zie Xl).

IXd    Paul de GRAAF, geboren op 29-03-1953 te Laren NH, zoon van Gijsbertus Wilhelmus de GRAAF (zie VIIIc) en Elfriede MUNCH.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 06-08-1987 te Laren NH met Els KOOMEN, 32 jaar oud, geboren op 27-04-1955 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1. Iris, geboren op 07-10-1988 te Blaricum.
   2. Tijmen, geboren op 18-04-1992 te Blaricum.

IXe    Rob de GRAAF, geboren op 30-08-1956 te Laren NH, zoon van Gijsbertus Wilhelmus de GRAAF (zie VIIIc) en Elfriede MUNCH.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-07-1985 te Naarden met Annelies HARTONG, 26 jaar oud, geboren op 05-02-1959 te Bussum.
Uit dit huwelijk:
   1. Max, geboren op 13-06-1987 te Naarden.
   2. Thomas, geboren op 18-02-1990 te Eemnes.

IXf    Alfons de GRAAF, geboren op 29-09-1964 te Laren NH, zoon van Gijsbertus Wilhelmus de GRAAF (zie VIIIc) en Elfriede MUNCH.
Gehuwd met Simone BAKKER, geboren op 10-12-1969 te Kortenhoef.
Uit dit huwelijk:
   1. Michelle, geboren op 01-01-1996 te Blaricum.
   2. Steeven Ralph, geboren op 15-01-1998.

IXg    Gijsbertus (Bertus) GOES, geboren op 09-09-1936, zoon van Gijs GOES en Petronella de GRAAF (zie VIIId).
Gehuwd met Bep MOOLENAAR, geboren circa 1936.
Uit dit huwelijk:
   1. Irene (zie Xm).
   2. Maarten, geboren op 12-12-1964.

IXh    Hendrikus Wilhelmus (Henk) EGGENKAMP, geboren op 15-08-1939, zoon van Gerardus Hermanus (Gerrit) EGGENKAMP en Alijda (Alie) de GRAAF (zie VIIIe).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1966 met Hendrika Petronella Maria (Riek) van der HEIDEN, 26 jaar oud, geboren op 04-08-1939.
Uit dit huwelijk:
   1. Linda, geboren op 31-01-1970.
   2. Marcel, geboren op 14-08-1973.

IXi    Margaretha Clasina (Greet) EGGENKAMP, geboren op 07-04-1941, overleden op 05-01-1998 op 56-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Hermanus (Gerrit) EGGENKAMP en Alijda (Alie) de GRAAF (zie VIIIe).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-09-1969 met Gerrit Adriaan WESTERTERP, 30 jaar oud, geboren op 17-07-1939.
Uit dit huwelijk:
   1. Marjolein, geboren op 19-04-1973.
   2. Marinke, geboren op 28-09-1974.

IXj    Alida Petronella (Lida) EGGENKAMP, geboren op 17-01-1944, dochter van Gerardus Hermanus (Gerrit) EGGENKAMP en Alijda (Alie) de GRAAF (zie VIIIe).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-08-1975 met Johannes (Hans) de WILDE, 27 jaar oud, geboren op 18-06-1948.
Uit dit huwelijk:
   1. A.P.Lilian, geboren op 21-04-1977.
   2. J.M.Mariëlle, geboren op 22-06-1978.

IXk    Wilhelmus Marinus Nicolaas (Wim) EGGENKAMP, geboren op 10-09-1945, zoon van Gerardus Hermanus (Gerrit) EGGENKAMP en Alijda (Alie) de GRAAF (zie VIIIe).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-01-1972 met Maria Hendrika (Mariek) ROTTEVEEL MANSVELD, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1950.
Uit dit huwelijk:
   1. Gerritjan, geboren op 14-11-1975.
   2. Coen, geboren op 16-03-1978.

IXl    Petronella Gerarda Marijke (Elly) EGGENKAMP, geboren op 07-04-1948, dochter van Gerardus Hermanus (Gerrit) EGGENKAMP en Alijda (Alie) de GRAAF (zie VIIIe).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-11-1969 met Bastiaan (Bas) GROENEDIJK, 23 jaar oud, geboren op 12-06-1946.
Uit dit huwelijk:
   1. Barbara, geboren op 28-11-1975.
   2. Maerle, geboren op 08-11-1978.

IXm    Aleida Maria Johanna (Leidy) de GOOIJER, geboren op 20-07-1949 te Slagharen, dochter van Cornelis Gerardus (Kees) de GOOIJER (zie VIIIf) en Elisabeth Geertruida Johanna van der MOST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-09-1976 te Bilthoven met Wouter (Wout) VERMEULEN, 36 jaar oud, geboren op 02-03-1940.
Uit dit huwelijk:
   1. Susanne Renate, geboren op 05-01-1980 te Bilthoven.

IXn    Albertus Wilhelmus Jozef de GOOIJER, landbouwer, geboren op 23-03-1955 te Slagharen (gezindte: RK), overleden op 12-04-1995 te Ponta Grossa [Brazilie] op 40-jarige leeftijd, begraven te Castrolanda,Castroparana, zoon van Cornelis Gerardus (Kees) de GOOIJER (zie VIIIf) en Elisabeth Geertruida Johanna van der MOST.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-01-1984 met Rennij DEKKER, 23 jaar oud, geboren op 09-04-1960.
Uit dit huwelijk:
   1. Lijdia Janina, geboren op 21-03-1986 te Ponta Grossa [Brazilie].
   2. Johannes Gerardus, geboren op 01-08-1987 te Ponta Grossa [Brazilie].
   3. Helena Wilhelmina, geboren op 23-07-1989 te Ponta Grossa [Brazilie].
   4. Miranda Regina, geboren op 22-01-1992 te Ponta Grossa [Brazilie].

IXo    Gerardus Antonius Maria de GOOIJER, geboren op 28-12-1956 te Slagharen (gezindte: RK), zoon van Cornelis Gerardus (Kees) de GOOIJER (zie VIIIf) en Elisabeth Geertruida Johanna van der MOST.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-06-1986 met Maria Jozefina ONLAND, 27 jaar oud, geboren op 25-12-1958.
Uit dit huwelijk:
   1. Marieke Elizabeth Maria, geboren op 06-05-1987 te Slagharen.
   2. Lucas Cornelis Antonius, geboren op 15-04-1989 te Slagharen.
   3. Tomas Franciscus Jozef, geboren op 05-11-1990 te Slagharen.

IXp    Maria Helena Geertruida de GOOIJER, geboren op 12-06-1959 te Slagharen (gezindte: RK), dochter van Cornelis Gerardus (Kees) de GOOIJER (zie VIIIf) en Elisabeth Geertruida Johanna van der MOST.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-07-1984 met Job HABRAKEN, 26 jaar oud, geboren op 29-08-1957.
Uit dit huwelijk:
   1. Daniel Mario, geboren op 08-04-1987 te Willemstad [ Curacao].
   2. Ruben Gabriel, geboren op 14-05-1990 te Willemstad [ Curacao].

IXq    Jozef Bernardus Maria de GOOIJER, Hout bewerker, geboren op 20-11-1963 te Slagharen (gezindte: RK), zoon van Cornelis Gerardus (Kees) de GOOIJER (zie VIIIf) en Elisabeth Geertruida Johanna van der MOST.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-07-1991 met Ria ALTENA, 24 jaar oud, Tandarts assistente:, geboren op 17-12-1966 te Hardenberg.
Uit dit huwelijk:
   1. Manon, geboren op 29-06-1995 te Hardenberg.
   2. Rick, geboren op 20-02-1998 te Hardenberg.

IXr    Aleida Maria de GOOIJER, geboren op 30-04-1952 te Lestock (Canada), dochter van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-08-1975 te Lestock (Canada) met Henk WELLEN, 28 jaar oud, geboren op 15-02-1947 te Slagharen.
Uit dit huwelijk:
   1. Arnout Hendrik, geboren op 23-03-1982 te Hoogeveen.
   2. Martijn Gerard, geboren op 04-05-1984 te Hoogeveen.
   3. Christiaan Johan, geboren op 26-01-1988 te Hoogeveen.

IXs    Maria Aleida de GOOIJER, geboren op 20-09-1953 te Lestock (Canada), dochter van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-06-1975 te Lestock (Canada) met Vincent LEONARD, 23 jaar oud, geboren op 27-08-1951 te Lestock (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1. Devin Regan, geboren op 27-06-1975 te Fernie B.C. (Canada).
   2. Kristy Lauren, geboren op 11-04-1979 te Yorkton (Canada).

IXt    Albertus William de GOOIJER, geboren op 25-09-1955 te Lestock (Canada), zoon van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-11-1977 te Yorkton (Canada) met Jov Louise SHARP, 20 jaar oud, geboren op 12-08-1957 te Yorkton (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1. Travis Christopher, geboren op 24-12-1980 te Yorkton (Canada).
   2. Lisa Maria, geboren op 28-04-1982 te Yorkton (Canada).
   3. Curtis Barry, geboren op 01-04-1988 te Regina (Canada).
   4. Taijlor Bert, geboren op 03-08-1994 te Yorkton (Canada).

IXu    Edward Josph de GOOIJER, geboren op 24-08-1959 te Lestock (Canada), zoon van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-1985 te Tisdale (Canada) met Doreen Agnes KNAUS, 23 jaar oud, geboren op 06-08-1961, (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1. Andrea Dawn, geboren op 13-08-1986 te Melfort (Canada).
   2. Nicole Elizabeth, geboren op 20-05-1988 te Wilkie (Canada).

IXv    Henry Cornelius de GOOIJER, geboren op 09-12-1961 te Lestock Sask (Canada), zoon van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-02-1985 te Saskatoon Sask (Canada) met Jo-Anne BERGERON, 23 jaar oud, geboren op 21-05-1961 te Prince Albert (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1. Alexander William, geboren op 02-06-1989 te Saskatoon (Canada).
   2. Matthew James, geboren op 25-04-1991 te Saskatoon (Canada).
   3. Jillian Maria, geboren op 22-02-1994 te Regina (Canada).

IXw    Ronald Christopher de GOOIJER, geboren op 11-01-1965 te Lestock (Canada), zoon van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-06-1990 te Rosetown Sask (Canada) met Donna Jean LABRECQUE, 25 jaar oud, geboren op 06-04-1965 te Rosetown (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1. Katlin Marie, geboren op 23-09-1990 te Saskatoon (Canada).
   2. Nicolas, geboren op 28-03-1994.

IXx    Carolyn Ann de GOOIJER, geboren op 15-01-1967 te Lestock (Canada), dochter van Gerrardus Johannes (Gerrit) de GOOIJER (zie VIIIg) en Maria Geertruida (Truus) PIEPER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-07-1990 te Saskatoon Sask (Canada) met Larry Douglas HART, 24 jaar oud, geboren op 27-07-1965 te Davidson (Canada).
Uit dit huwelijk:
   1. Brendan Michael, geboren op 06-07-1991 te Regina Sask (Canada).
   2. Skijler, geboren op 20-02-1993 te Regina (Canada).

IXy    Nicolette Maria de GOOIJER, verpleegkundige thans onderwijzeres, geboren op 13-08-1965 te Naarden, dochter van Franciscus Jozef Johannes de GOOIJER (zie VIIIj) en Anna Maria STALLMANN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1990 te Naarden, gehuwd voor de kerk op 31-05-1990 te Naarden (Oecemenisch) met Wilfred REPKO, geboren circa 1962.
Uit dit huwelijk:
   1. Siebe, geboren op 07-08-1992 te Nijmegen.
   2. Marijn, geboren op 01-05-1996 te Nijmegen.

IXz    Lambert John (Bert) de GOOIJER, geboren op 04-01-1962 te Hamilton, Ontario (Canada), zoon van Cornelis Johannes (Kees) de GOOIJER (zie VIIIk) en Johanna Cornelia Agatha Maria (Anny) WEERDENBURG.
Kinderen:
   1. Jason Cornelius, geboren op 20-06-1986 te Brandford, Ontario (Canada).
   2. Matthew Eric, geboren op 09-08-1991 te Brandfort, Ontario (Canada).

Xa    Cornelis Wilhelmus Maria (Cor) de KLERK, geboren op 04-04-1945 te Blaricum, gedoopt (rk) op 04-04-1945 te Blaricum, zoon van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1968 met Marijke STASSEN, 22 jaar oud, geboren op 11-05-1946.
Uit dit huwelijk:
   1. Marco, geboren op 29-12-1971.
   2. Marjolein, geboren op 08-08-1973.

Xb    Alida Antonia Maria (Lia) de KLERK, geboren op 03-08-1946 te Blaricum, gedoopt (rk) op 04-08-1946 te Blaricum, dochter van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-08-1967 met Martin BESSELING, 22 jaar oud, geboren op 03-05-1945.
Uit dit huwelijk:
   1. Sophia (Sonja) (zie XI).
   2. Andreas (André), geboren op 13-03-1970.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-08-1998 met Maria Henderika Theodora BUNNIK, 28 jaar oud, geboren op 26-06-1970.
   3. Eduard (Edwin), geboren op 04-06-1972.
   4. Michael (Michel), geboren op 18-10-1974.
   5. Ronald, geboren op 08-09-1978.

Xc    Wilhelmus Cornelis Maria (Wim) de KLERK, geboren op 17-12-1947 te Blaricum, gedoopt (rk) op 18-12-1947 te Blaricum, zoon van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-03-1972 met Ria BESSELING, 22 jaar oud, geboren op 03-06-1949.
Uit dit huwelijk:
   1. Jurriaan, geboren op 29-09-1981.
   2. Sander, geboren op 27-07-1984.

Xd    Antonius Gijsbertus Maria (Ton) de KLERK, geboren op 18-08-1949 te Blaricum, gedoopt (rk) op 19-08-1949 te Blaricum, zoon van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-02-1978 met Riet HILHORST, 22 jaar oud, geboren op 02-08-1955.
Uit dit huwelijk:
   1. Leon, geboren op 18-10-1987.
   2. Niek, geboren op 07-01-1990.
   3. Linda, geboren op 02-07-1992.

Xe    Maria Johanna Theresia (Mary) de KLERK, geboren op 19-10-1951 te Blaricum, gedoopt (rk) op 21-10-1951 te Blaricum, dochter van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-04-1973 met Jaap de BOER, 24 jaar oud, geboren op 26-09-1948.
Uit dit huwelijk:
   1. Eric, geboren op 16-02-1974.
   2. Ron, geboren op 15-07-1976.

Xf    Johannes Vitus Maria (Hans) de KLERK, geboren op 14-02-1953 te Blaricum, gedoopt (rk) op 15-02-1953 te Blaricum, zoon van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1978 met Gabriëlla PAPALARDO, 29 jaar oud, geboren op 04-07-1948.
Uit dit huwelijk:
   1. Brigida, geboren op 18-11-1978.
   2. Armando, geboren op 23-02-1980.
   3. Eleonora, geboren op 29-07-1983.

Xg    Alexis Herman Maria (Lex) de KLERK, geboren op 07-05-1958 te Blaricum, gedoopt (rk) op 07-05-1958 te Blaricum, zoon van Herman Petrus de KLERK en Jacoba de GRAAF (zie IXa).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08-09-1994 met Monique BOMER, 31 jaar oud, geboren op 13-09-1962.
Uit dit huwelijk:
   1. Robin, geboren op 03-06-1997.

Xh    Alette (Letty) de GRAAF, geboren op 10-06-1960 te Laren NH, gedoopt (rk) op 12-06-1960 te Blaricum, (St.Vituskerk), dochter van Marinus Wilhelmus de GRAAF (zie IXc) en Johanna Petronella (An) KOK.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-06-1993 te Hilversum met Michael (Michiel) ROELOFS, 34 jaar oud, geboren op 14-02-1959 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1. Joris Johannes, geboren op 20-05-1995 om 09:32 uur te Veldhoven.
   2. Daan Tijmen, geboren op 20-05-1995 om 09:33 uur te Veldhoven.
   3. Marleen Anne, geboren op 10-06-1997 om 00:02 uur te Veldhoven.

Xi    Rosalinde (Rosemarijn) de GRAAF, geboren op 10-09-1962 te Blaricum, gedoopt (rk) op 11-09-1962 te Blaricum, (St.Vituskerk), dochter van Marinus Wilhelmus de GRAAF (zie IXc) en Johanna Petronella (An) KOK.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-03-1994 te Blaricum met Hugo SCHOUTEN, 31 jaar oud, geboren op 15-05-1962 te Bussum.
Uit dit huwelijk:
   1. Thijs Jelmer, geboren op 22-07-1994 om 13:09 uur te Blaricum.
   2. Wietse Martijn, geboren op 29-08-1996 om 16:23 uur te Naarden.
   3. Jelle Marijn Benjamin, geboren op 04-04-2000 te Blaricum.

Xj    Johanna (Janneke) de GRAAF, geboren op 18-06-1965 te Blaricum, gedoopt (rk) op 20-06-1965 te Blaricum, (St.Vituskerk), dochter van Marinus Wilhelmus de GRAAF (zie IXc) en Johanna Petronella (An) KOK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-05-1995 te Nijmegen met Cornelis (Coen) DIRKX, 32 jaar oud, geboren op 20-02-1963 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk:
   1. Jamie Terese, geboren op 07-11-1998.
   2. Simon Henri, geboren op 13-02-2002 te Utrecht.

Xk    Norbertus (Bart) de GRAAF, geboren op 28-08-1966 te Blaricum, gedoopt (rk) op 04-09-1966 te Blaricum, (St.Vituskerk), zoon van Marinus Wilhelmus de GRAAF (zie IXc) en Johanna Petronella (An) KOK.
Samenwonend op 01-01-2000 te Parijs (Frankrijk) met Sévrine CHAUSSE, 29 jaar oud, geboren op 16-06-1970 te Saumur (Frankrijk).
Uit deze relatie:
   1. Louis Clément Tijmen, geboren op 26-06-2003 te Vétraz-Monthoux (Frankrijk).

Xl    Paulus (Paul) de GRAAF, geboren op 05-02-1968 te Blaricum, gedoopt (rk) op 11-02-1968 te Blaricum, (St.Vituskerk), zoon van Marinus Wilhelmus de GRAAF (zie IXc) en Johanna Petronella (An) KOK.
Samenwonend op 09-03-2001 te Amsterdam met Dorine van LENNEP, 43 jaar oud, geboren op 01-04-1957 te Putney (Engeland).
Uit deze relatie:
   1. Jari van LENNEP, geboren op 09-12-2001.

Xm    Irene GOES, geboren op 16-02-1963, dochter van Gijsbertus (Bertus) GOES (zie IXg) en Bep MOOLENAAR.
Gehuwd met Tony MOOLENAAR, geboren circa 1963.
Uit dit huwelijk:
   1. Sophie, geboren circa 1991.
   2. Sarah, geboren circa 1994.

XI    Sophia (Sonja) BESSELING, geboren op 27-06-1968, dochter van Martin BESSELING en Alida Antonia Maria (Lia) de KLERK (zie Xb).
Gehuwd met Johannes Wilhemus Maria HUIDEN, geboren op 22-02-1968.
Uit dit huwelijk:
   1. Demi Lianne, geboren op 25-03-1997.

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland