Leergang Gooiologie najaar 2019

Op woensdag 26 september 2019 start de cursus ‘Van kerstening tot ontzuiling tussen Vecht en Eem’ (ca. 700 tot 2000). Dertienhonderd jaar religiegeschiedenis tussen Vecht en Eem geeft weer een nieuwe kijk op de rijke geschiedenis van dit gebied.

Dr. Henk Michielse en hoogleraar Gerrit Schutte, experts op dit gebied, verzorgen de lezingen. Drs. Pieter Hoogenraad de fietsexcursie.

 

Van kerstening tot ontzuiling ca. 700-2000
Dertienhonderd jaar religiegeschiedenis tussen Vecht en Eem
Het christendom, dat in het begin van de 8e eeuw zijn intrede deed in ons gebied, heeft een diepgaande invloed uitgeoefend op samenleving en cultuur. Niet alleen de mensen, maar ook de tijd en de ruimte werden gekerstend. In een volgende fase, die van de Reformatie, drukte het calvinisme sterk zijn stempel op de Nederlandse cultuur. Het gebied tussen Vecht en Eem werd een afspiegeling van Nederland in zijn geheel: sommige plaatsen werden helemaal of grotendeels protestants, terwijl andere katholiek bleven. Al aanwezige tendensen van voor 1800 zetten daarna sterk door: ook ons gebied werd een verzuilde samenleving, totdat vanaf de jaren 1960 de ontzuiling en ontkerkelijking opkwamen en een nieuwe religie zijn intrede deed.

Woensdag 26 september:
Hoe God verscheen tussen Vecht en Eem - Kerstening van de mensen, de tijd en de ruimte, docent: dr. Henk Michielse
Woensdag 2 oktober:
Geen begeerde van keel en buik – opkomst en ondergang van de 7 kloosters van de Moderne Devotie tussen Vecht en Eem, ca. 1300-1578, docent: dr. Henk Michielse
Woensdag 9 oktober:
Geuzen en paepen – de Reformatie tussen Vecht en Eem ca. 1550-1800, docent: prof. dr. Gerrit Schutte
Woensdag 16 oktober:
Van herleving tot ontkerkelijking tussen Vecht en Eem – religiegeschiedenis van de 19e en 20e eeuw, docent: prof. dr. Gerrit Schutte.
Zaterdag 26 oktober:
Excursie: Fietstocht langs de Hilversumse kerken o.l.v. drs. Pieter Hoogenraad.

Locatie: Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, Bussum
Tijdstip: De avonden worden gehouden van 19.30-tot uiterlijk 22.00 uur.
Deelnemersbijdrage: € 75,00 inclusief (digitaal) lesmateriaal.

Aanmelden
Aanmelden via de website www.volksuniversiteithetgooi.nl
Uw betaling wordt geïnd via automatische incasso.

Informatie
Nadere informatie kan gevraagd worden bij de Volksuniversiteit Het Gooi 035-5312939.