Boeren, Burgers en Buitenlui

Het najaar van 2017 staat regionaal-historisch gezien vooral in het teken van de Open Monumentendag met als thema “Boeren, burgers en buitenlui”, én van de Week van de Erfgooier. Daarom organiseert de Werkgroep Gooi-o-logie weer een interessante themaleergang.

Hierin wordt deze keer ingezoomd op sociaal-culturele ontwikkelingen in het Gooi en de gevolgen hiervan voor het landschap.Eeuwenlang werd het Gooi vorm gegeven door de Erfgooiers. Met de modernisering van de regio, vanaf ca. 1874, kwamen er heel andere bevolkingsgroepen wonen (ondernemers, arbeiders, middenstanders, forenzen) en werd het Gooi ook een geliefd recreatiegebied, vooral voor Amsterdammers. Via interessante inleidingen bieden we inzicht in de socio-culturele en landschappelijke gevolgen van deze veranderingen.

De werkgroep Gooi-o-logie organiseert deze leergang voor de  VOLKSUNIVERSITEIT HET GOOI mede namens diverse stichtingen, waaronder Stad en Lande, Tussen Vecht en Eem en het GNR.

 

Voor meer informatie en inschrijven klik hier

Data en sub-thema's: 
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur

1 november: Boerende geschiedenis van de Erfgooiers vanaf ca. 1500 tot 1978
Docent: dr. Anton Kos 

15 november: Burgers: Nieuwe bevolkingsgroepen door industrialisatie en de aanleg van villawijken 1850-1940.
Docenten: dr. Henk Michielse en drs. Gerard Hoogendijk

29 november: Buitenlui: Het Gooi, tussen Vecht en Eem, als recreatiegebied
Docenten: Jaap Vlaanderen en Hetty Laverman

13 december: Excursie. Bezoek aan het archief in Naarden
m.m.v. de archivarissen, Niels van Driel en Anton Kos