Jaarverslag 2018

In het verenigingsjaar 2018 werden we verrast met twee bijzondere schenkingen. De eerste was het meenthek dat gestaan heeft aan het einde van de Schapendrift of aan het einde van de Meentweg. We kregen het door bemiddeling van de Stichting Stad en Lande. De tweede was de door de Rabobank geschonken foto op linnen van de schapen met schaapskooi op de Blaricummer heide. De foto heeft een afmeting van 3 meter 30 bij 1 meter 60 en heeft een prominente plaats gekregen in onze expositieruimte.

Bij wijze van experiment werd de lezing over de Stelling van Amsterdam in februari twee keer gehouden : ‘s middags en ’s avonds. De middagvoorstelling trok 30 bezoekers en ’s avonds waren er slechts 3. Voortaan geven we alleen ’s middags een voorstelling en niet meer ’s avonds.

Op 1 maart kregen we bezoek van het bestuur van de Historische Kring Huizen. Door bij elkaar in de keuken te kijken hopen we wat van elkaar te leren. We zijn van plan dit ook met andere Historische Verenigingen te doen.

17 Maart werd in de Malbak een lentemarkt gehouden waarbij de Kring ook een stand had. In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen leek het meer op een politieke bijeenkomst dan op een lentemarkt.

De jaarvergadering werd gehouden op 19 maart in het bijzijn van 23 leden. Na behandeling van de agendapunten werd na de pauze de film van de dag van het werkpaard 2017 vertoond.

Er werden door de Kring weer 4 tentoonstellingen gehouden.
• Tot eind maart exposeerden we aanwinsten die we in de periode 2015-2017 verkregen hadden.
• Daarna was er tot en met 22 september een tentoonstelling van de tekeningen en schilderijen van de kunstenaar Klaas Fernhout.
• En tijdens de atelierdagen en daarna tot 18 november exposeerde Marja Ormeling haar acrylschilderijen en objecten. Deze tentoonstelling trok meer dan 170 bezoekers.
• Vervolgens was er de tentoonstelling over de oude Blaricumse winkeltjes.

Buiten de twee reguliere dorpswandelingen waren er nog vier aangevraagde wandelingen. Door meer dan 125 personen werd er onder vakkundige leiding van Frans Ruijter door ons mooie dorp gewandeld.

25 april verzorgden we een diapresentatie voor de Gemeente Blaricum en op Koningsdag ontvingen we meer dan 100 bezoekers tijdens de openstelling.

Op 19 en 22 augustus waren we weer vertegenwoordigd bij de verenigingenpresentatie op het Oranje Weitje en de reüniemiddag in het Vitusgebouw.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hielden we een diapresentatie tijdens de jaarlijkse in memoriamavond op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg.

Gedurende de wijnproefavond op 16 november ontvingen we meer dan 200 bezoekers.

De jaarlijkse filmmiddag op 20 november werd bezocht door 35 personen.

Het jaar werd afgesloten met een kerst/oudejaarsborrel voor onze vrijwilligers op 20 december.

De DEELgenoot verscheen zoals gebruikelijk drie keer in een oplage van 700 stuks. Twee uitgaven met 48 pagina’s en één met 54 pagina’s allemaal in full color. Ook dit jaar had Ron van den Berg het grootste deel van de artikelen voor zijn rekening genomen.

De beeldbank telt inmiddels meer dan 7000 verschillende beelden en wordt goed bezocht evenals onze website. Hoewel de invulling van beelden op de beeldbank goed verloopt, moeten er nog ruim elfduizend foto’s en 5000 dia’s ingevoerd worden.

Op 1 januari 2018 had de Kring 574 Leden en 20 ruilabonnementen met zusterverenigingen. Door opzegging, verhuizing, overlijden en nonbetaling van de contributie hebben we 28 leden moeten afvoeren van de ledenlijst. Daar tegenover stond dat we 22 nieuwe leden konden verwelkomen.

De Kring dankt de sponsoren
Herman van der Heiden Puinrecycling bv,
Albert Heyn Blaricum,
Café d’Ouwe Tak en
Restaurant Rust Wat
voor hun bijdragen.

Tot slot dankt het bestuur de vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. We hopen ook dit jaar weer op hun medewerking te kunnen rekenen.