Jaarverslag 2016

Het verenigingsjaar 2016 begon met de nieuwjaarsbijeenkomst voor bestuur, ereleden, leden van verdienste en vrijwilligers.
In 2016 waren er voor de Historische Kring Blaricum twee bijzondere gebeurtenissen. Allereerst werd op 14 mei de Beeldbank officieel in gebruik genomen. Deze kon na menig brainstormsessie met Ton en Martijn Hartong en dankzij de volledige financiering door de Stichting Promotie Blaricum van start gaan. Een klein jaar later staan er meer dan 3000 afbeeldingen op de site die, doordat deze zeer gebruiksvriendelijk is, druk bezocht wordt.

Het tweede heuglijk feit was de toekenning aan de HKB van de BELnieuws Award 'Blaricummer van het jaar 2016'. De prijs is voor het bestuur een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.
We hebben in totaal vier tentoonstellingen gehouden: tot en met 19 maart de expositie 'Agrarisch Blaricum zoals het was' en van 2 april tot en met 17 september de tentoonstelling over de voetbalvereniging BVV’31 die gehouden werd ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de club. Doordat veel leden en vooral oud-leden tijdens de expositie alsnog met documenten, foto’s en materiaal kwamen aandragen hebben we het archief van BVV'31 flink kunnen uitbreiden.

Tijdens de Blaricumse Atelierdagen op 24 en 25 september exposeerde Ingrid Wiegers haar schilderijen. Deze schilderijen bleven hangen tot 5 november en werden 12 november vervangen door tekeningen en gouaches van Blaricumse huizen en vergezichten van Tom Bezemer. Ook voor deze tentoonstelling was erg veel belangstelling.
Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is de vertoning door de HKB van de dvd en de foto’s van de 'Dag van het Werkpaard'. Deze presentatie werd gehouden op 31 januari in het Vitus.
Omdat 2016 uitgeroepen was tot het landelijke Jheronimus Bosch jaar zag de HKB hierin aanleiding de kunsthistorica Diana Kostman te vragen een lezing te houden over de schilder Jeroen Bosch. De belangstelling was overweldigend. Het Vitus was tot op de laatste stoel bezet.
De vergadering van TVE, de overkoepelende organisatie van Historische Kringen in het Gooi e.o., die elk jaar twee keer gehouden wordt, werd bijgewoond door een afvaardiging van het bestuur van de Historische Kring Blaricum.
De 34e jaarvergadering van de HKB vond plaats op maandag 21 maart. Volgens rooster trad de secretaris Vera ten Broeke-Abels af. Zij stelde zich herkiesbaar en werd door de vergadering herkozen. Nadat de kascommissie de boekhouding had gecontroleerd en goedgekeurd, werd het bestuur decharge verleend over het verenigingsjaar 2015. Na de pauze vertoonden we de film 'De Dag van het Werkpaard 2015'.

Tijdens de kermisweek in augustus was de Kring aanwezig op de Verenigingendag op het Oranjeweitje en op de Oranje-familiemiddag in het Vitus. Voornamelijk geboren en getogen Blaricummers weten ieder jaar het Vitus te vinden, ook al wonen ze niet meer in Blaricum.
De Open Monumenten Dagen, die jaarlijks het tweede weekend van september gehouden worden, hadden in 2016 het thema 'Iconen en Symbolen'. Dat inspireerde Bep Machielse, Gerbe van der Woude en Ron Machielse om de gevelstenen in ons dorp te inventariseren. Er werd een route op schrift gesteld die geïnteresseerden 's morgens konden afhalen bij ons onderkomen zodat de gevelstenen te voet of op de fiets makkelijk te vinden waren. We worden sindsdien regelmatig gewezen op gevelstenen in het dorp waardoor weer een nieuw archief geboren is.

Ook dit jaar verleenden we medewerking aan de 'Dag van het Werkpaard'. Onze taak is filmen en fotograferen voor de dvd die het jaar daarna beschikbaar komt.
Op veler verzoek vertoonden we, nu in ons onderkomen, voor de derde maal de film '200 Jaar Blaricum'. Het was weer 'uitverkocht'.

De Stichting Promotie Blaricum hield 18 november de jaarlijkse terugkerende wijnproefavond. In ons onderkomen aan de Brinklaan schonken we Nieuw-Zeelandse witte wijn aan ruim 250 bezoekers.

Het periodiek Deelgenoot, dat 48 pagina’s dik is en full color wordt uitgegeven in een oplage van 700 stuks, verscheen drie keer. Tal van interessante artikelen waaronder o.a. over Sipke van der Schaar, BVV’31, Vita Nova, de Blaricumse kermis, Hildo Cohen en prof. L.E.J. Brouwer waren te lezen mede dankzij de inbreng van gastschrijvers. Regelmatig krijgen we complimenten over de lay-out en druk van ons tijdschrift. Deze waardering komt volledig op het conto van Ton Hartong die de uitvoering van de Deelgenoot verzorgt.

Het aantal bezoekers aan de website vertoonde ook dit jaar weer een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar. Vooral de link naar genealogie werd druk bezocht en niet te vergeten de Beeldbank.

Op 1 januari 2016 had de HKB 580 leden en 20 ruilabonnementen met zusterverenigingen. Door opzegging, verhuizing, overlijden en non-betaling (8 stuks) moesten we 37 leden afvoeren van de ledenlijst. We konden 21 nieuwe leden verwelkomen.
De Kring dankt Café d’Ouwe Tak, Herman van der Heiden Puinrecycling BV, AH Blaricum, restaurant Rust Wat en de Stichting Promotie Blaricum voor hun financiële ondersteuning.
Tot slot dankt het bestuur de vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. We hopen dat we ook dit jaar weer op hun medewerking kunnen rekenen.